Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 184286 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
Cévní protézy 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky cévních protéz ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Celkový rozsah zakázky je 406 ks v členění dle jednotlivých skupin a položek, podrobnosti viz ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Správa služeb hlavního města Prahy
Operativní leasing osobních automobilů na dobu dvou let   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dvouletý operativní leasing 3 ks automobilů třídy malých automobilů (segment AO) s ročním nájezdem 25 000 km, s celkovým nájezdem 50.000 km po dobu operativního leasingu a 1 ks automobilu střední třídy (segment D) typem karoserie LIMUZÍNA s ročním nájezdem 25 000 km, s celkovým nájezdem 50.000 km po dobu operativního leasingu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Město Terezín
Kanalizace obce a ČOV Počaply   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply. Celková délka navržené kanalizace je 1265m a výstavba nové ČOV s kapacitou 200 EO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
ZOO a zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace
Karibuni – výběh B pro Slony africké   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba venkovního výběhu pro slony africké v rámci nového území zoologické zahrady - Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín - Lešná. Součástí řešeného území je venkovní výběh včetně mechanické bariéry a elektrického ohradníku na jeho hranici, náhradní zdroj pro elektrický ohradník, napojení území na komunikaci, propojovací koridor se stávajícím venkovním výběhem slonů včetně mostku přes potok, vodní plocha (bazén pro slony) tj. dílo, které zasahuje do Lukovského potoka a dále napojení výběhu na elektrickou energii.
Stavebné práce
Město Petřvald
Realizace energetických úspor bytových domů Březinská čp. 1611 – 1615 v Petřvaldě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je realizace energetických úspor bytových domů (zateplení obvodových stěn a oprava balkonů) na pozemku investora. Jedná se o pět bytových domů v kombinaci 2 + 2 + 1. Každý bytový dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Na každém podlaží jsou tři byty. Stavební úpravou bude dotčeno všech 60 bytů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Souvislá údržba komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni – Pražský okruh, spočívající ve fréze tl. 120 mm s následnou pokládkou asf. vrstev ACL 22S tl. 90 mm a obrusné vrstvy v hluk snižující úpravě tl. 30 mm. Bude provedena oprava trhlin, vyrovnání obrub a obnoveno dopravní značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Petřvald
Realizace energetických úspor bytových domů Březinská čp. 1611 – 1615 v Petřvaldě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je realizace energetických úspor bytových domů (zateplení obvodových stěn a oprava balkonů) na pozemku investora. Jedná se o pět bytových domů v kombinaci 2 + 2 + 1. Každý bytový dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Na každém podlaží jsou tři byty. Stavební úpravou bude dotčeno všech 60 bytů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Anenský trojúhelník, Praha 1, č.akce 999123   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce stávající konstrukce vozovky a chodníků. Budou provedeny komunikační úpravy (nová konstrukce vozovky, osazení obrub – změna rozhraní chodníků a vozovek, sanace podloží), opravy uličních vpustí a jejich přípojek a nové vodorovné dopravní značení. Povrch vozovky bude z kamenné dlažby, chodníky z pražské mozaiky. V rámci stavby budou upraveny vnější znaky inženýrských sítí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Machovcova, Praha 4, č. akce 999382   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je stavební úprava komunikace v ul. Machovcova v Praze 4. Bude odstraněna a dále nově provedena stávající konstrukce vozovky a chodníku. Vozovka bude z asfaltu ACO 11 + ACL 16, tl. 40 + 70 mm, v místech zpomalovacích prahů ze žulové dlažby, tl. 120 mm, dále chodníkové přejezdy + stání z betonové dlažby tl. 80 mm, chodníky z asfaltu tl. 40 mm a mozaikové dlažby tl. 60 mm. Na přechodech pro chodce a v místech pro přecházení bude provedena bezbariérová úprava, včetně zesílení materiálů slepeckých pásů v místech vjezdů a chodníkových přejezdů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Jindřichův Hradec
Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vozovky (délka 871,87 m) a přilehlých chodníků, nástupiště autobusových zastávek, odvodnění zpevněných ploch, rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení včetně rekonstrukce vodovodu uloženého ve vozovce (délka 548,55 m) v průtahu místní části Radouňka. Zakázka bude provedena ve dvou etapách z důvodu zajištění obslužnosti místní části: I. etapa - úsek km 0,00313 – km 0,24387 II. etapa - úsek km 0,24387 – km 0,87500 Současně bude provedena firmou E.ON Distribuce a.s. přeložka elektrických kabelů (samostatná akce, není předmětem zakázky).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software k ovládání kapalinového chromatografu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
Stavba polních cest: 1: Polní cesta C 9 u obce Miřetice, 2: Polní cesta VPC 6 v k. ú. Křížov, 3: Polní cesta C 1 v k. ú. Býkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Společná zařízení polních cest vzniklá v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Miřetice, k.ú. Křížov pod Blaníkem a k.ú. Býkovice u Louňovic.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software pro navrhování, vyhodnocování a optimalizaci integrovaných procesů v potravinářském průmyslu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
Polní cesta C1 v k.ú. Šeborov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je výstavba části polní cesty C1 v kategorii P5/30 včetně odvodnění a zpevnění povrchu komunikace. Z hlediska výstavby byla tato polní cesta rozdělena na dva úseky výstavby. První úsek v rozsahu staničení ZÚ – 0,650 km, který je veden po stávající nezpevnění polní cestě a druhý úsek od 0,650 km – KÚ, jež je navržen po obdělávaných pozemcích. Délka navržené polní cesty je 1 037 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Veselí nad Lužnicí
Mateřská škola Horusice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je úplné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. nezbytných dodávek pro řádné dokončení díla a dále všech činností, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé školy v místní části města Veselí nad Lužnicí  Horusicích. Objekt bude v novém stavu z větší části využíván jako jednotřídní mateřská školka až pro 22 dětí. Ve 2. nadzemním podlaží budou zřízeny prostory zázemí pro zaměstnance MŠ a prostory zázemí pro osadní výbor obce Horusice. Stávající objekt č.p. 58 se nachází v blízkosti návsi za objektem zbrojnice SDH Horusice. V prostoru mezi zbrojnicí a objektem bývalé školy bude zřízena zpevněná plocha pro zásobování. Nová parkovací stání budou západně od objektu MŠ při stávající komunikaci na pozemku p. č. 2259/1 spojená s hlavním objektem novým chodníkem přes parc. č. 2317. Pozemky na jižní straně objektu budou oploceny a budou sloužit jako zahrada a dětské hřiště mateřské školy.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie