Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 207 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie   
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SPINEA Technologies s.r.o.
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov Logický celok 1 Pružná výrobno-montážna bunka s príslušenstvom Logický celok 2 Pružná výrobno-kontrolná bunka s príslušenstvom Logický celok 3 Pružná výrobno-diagnostická bunka s príslušenstvom Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
CDL, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu   
Jedná sa o obstaranie EDM hlbičky. Ide o hĺbiaci obrábací stroj, ktorý slúži na vysokorýchlostné strojové obrábanie -hĺbenie obrobkov. Podrobný opis a požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch najmä v časti D - Opispredmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SCHILLER spol. s r.o.
CNC 5 – osé obrábacie centrum   
Predmetom zákazky je dodanie CNC 5 osého obrábacieho centra - 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
ENVIGEO, a.s.
Granulačná linka a separačná linka s expedičným silom   
Predmetom zákazky je zvýšenie kvality a efektivity spracovania bentonitu zavedením inovatívnej technológie a tým zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti ENVIGEO, a. s., s dosahmi na zvýšenie konkurencieschopnostislovenských výrobkov voči zahraničným produktom.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
LOMAN, s.r.o.
5-osé CNC obrábacie centrum portálovej konštrukcie s pevným stolom   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 ks 5-osého CNC obrábacieho centra portálovej konštrukcie s pevnýmstolom.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
MK MIKOR s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1.časť predmetu zákazky CNC hrotový sústruh, 2.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 1, 3.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 2. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Pro mont ms, s.r.o.
Hydraulický ohraňovací lis   
Predmetom dodania je hydraulický ohraňovací lis. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
peomi, s. r. o.
Obstaranie nového technologického zariadenia – peomi, s. r. o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti  Logický celok č. 1 - Hlavné stroje a zariadenia  Logický celok č. 2 - Základné náradie Logický celok č. 3 - Meracia technika Logický celok č. 4 - Vzduchový kompresor Podrobná technická špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
CDL, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu   
Jedná sa o obstaranie EDM hlbičky. Ide o hĺbiaci obrábací stroj slúži na vysokorýchlostné strojové obrábanie - hĺbenie obrobkov. Podrobný opis a požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch najmä v časti D - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SUPRATEK s.r.o.
Obstaranie 5 osého CNC centra (hlavná aktivita)   
Predmetom zákazky je nákup CNC obrábacieho centra 5 - osového s príslušenstvom vrátane, dopravy, montáže a zaškolenia. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
HTP Slovakia Vráble s.r.o.
Realizácia inovačných opatrení v HTP Slovakia Vráble s.r.o.   
Predmetom obstarávania je sedem technológii, ktoré tvoria jeden technologický celok Technológia č. 1 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 1000 kN max. 1400 kN - 1 ks Technológia č. 2 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 400 kN max. 800 kN - 1 ks Technológia č. 3 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 4000 kN max. 6000 kN - 2 ks Technológia č. 4 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 1800 kN max. 2200 kN - 1 ks Technológia č. 5 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 1800 kN max. 2200 kN - 1 ks Technológia č. 6 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 8000 kN max. 10000 kN - 1 ks Technológia č. 7 Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 4000 kN max. 6000 kN - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
CWT Metal s.r.o.
Ohraňovací lis   
Predmetom verejneho obstaravania je dodavka ohraňovacieho lisu. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnutav sutaznych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Igor Oravec - MARS
CNC Dierovací stroj   
Predmetom zákazky je CNC Dierovací stroj EUROMAC STX Flex 12 1250/3-2500 alebo ekvivalent Technológia, ktoráumožňuje produktívne opracovanie plechu s výsledkom tvarovo pestrých, kombinovaných a zložitých výstrižkov najednom stroji .
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SPINEA Technologies s.r.o.
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov Logický celok 1 Pružná výrobno-montážna bunka s príslušenstvom Logický celok 2 Pružná výrobno-kontrolná bunka s príslušenstvom Logický celok 3 Pružná výrobno-diagnostická bunka s príslušenstvom 1/4 Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie