Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 827 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice   
Predmetom zákazky v rámci projektu Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice je dodávka,montáž a sfunkčnenie 1 ks výrobná linka na umelé kamenivo
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o   
Predmetom zákazky je dodávka, dovoz a montáž Laserového 3D gravírovacieho zariadenia v počte 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie   
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SPINEA Technologies s.r.o.
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov Logický celok 1 Pružná výrobno-montážna bunka s príslušenstvom Logický celok 2 Pružná výrobno-kontrolná bunka s príslušenstvom Logický celok 3 Pružná výrobno-diagnostická bunka s príslušenstvom Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
CDL, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu   
Jedná sa o obstaranie EDM hlbičky. Ide o hĺbiaci obrábací stroj, ktorý slúži na vysokorýchlostné strojové obrábanie -hĺbenie obrobkov. Podrobný opis a požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch najmä v časti D - Opispredmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
ALFUN sk, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALFUN sk, s.r.o.   
Predmetom zákazky je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALFUN sk, s.r.o. rozšírením o strojové vybavenie, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy na miesto dodania, montáže, dodania dokumentácie, školenia personálu a vykonania skúšok. Podrobná špecifikácia je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
SCHILLER spol. s r.o.
CNC 5 – osé obrábacie centrum   
Predmetom zákazky je dodanie CNC 5 osého obrábacieho centra - 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
ALLETTE s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka novej inovatívnej technológie - horizontálna pásová píla s príslušenstvom a odsávacímzariadením.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
SL SLOVAKIA, a. s.
Investícia do technologických inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti existujúceho podniku SL SLOVAKIA, a. s.   
Predmetom zákazky je dodávka zváracích invertorov v zmysle rozsahu a špecifikácii uvedených v Súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
ENVIGEO, a.s.
Granulačná linka a separačná linka s expedičným silom   
Predmetom zákazky je zvýšenie kvality a efektivity spracovania bentonitu zavedením inovatívnej technológie a tým zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti ENVIGEO, a. s., s dosahmi na zvýšenie konkurencieschopnostislovenských výrobkov voči zahraničným produktom.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
LOMAN, s.r.o.
5-osé CNC obrábacie centrum portálovej konštrukcie s pevným stolom   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 ks 5-osého CNC obrábacieho centra portálovej konštrukcie s pevnýmstolom.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
ITES Vranov, s.r.o.
Podpora a rast inovačnej kapacity ITES Vranov, s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Hranovacie centrum s technológiou NIR (Near Infrared Radiation) alebo laserovou - 1 ks Logický celok č. 2 Nárezové centrum s vákuovým manipulátorom - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
MK MIKOR s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1.časť predmetu zákazky CNC hrotový sústruh, 2.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 1, 3.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 2. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
WINFA, s.r.o.
Nákup laserového rezacieho stroja   
Nákup laserového rezacieho stroja - Podrobný opis zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
FAGUS, spol. s r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť FAGUS, spol. s r.o.   
Predmet zákazky je dodávka technológie, pričom zákazka je rozdelená na 3 časti. Časť 1 bude tvoriť technológia šírkovej a dĺžkovej optimalizácie vrátane porezu vstupného materiálu a jeho kalibrácie. Je vytvorená z jednotlivých zariadení , s ktorými sa vyrobia veľkoplošné parketové lamely, vrátane výroby technologického stlačeného vzduchu a brúsok nástrojov, Časť 2 bude tvoriť technológia sušenia reziva vrátane výroby tepla pre sušiarne. Skladá sa z 2-komorovej sušičky dreva (parketových lamiel) s dištančnými prekladmi a potrebného zdroja tepla pre technológiu sušenia, Časť 3 bude tvoriť technológia odsávania výrobných zariadení pri výrobe nášľapných vrstiev veľkoplošných parkietvrátane lisovania vzniknutých hoblín, pilín a prachu do brikiet. Je tvorená odsávacím zariadením , ktoré odsáva vzniknutépiliny a hobliny od jednotlivých zariadení a dopravuje ich do briketovacieho lisu, kde sa odpad zhodnocuje do vedľajšieho produktu palivových brikiet.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie