Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 168 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy   
Predmetom zákazky je pripojenie a integrácia klientských SCADA pracovísk nachádzajúcich sa v elektrických staniciach(ESt), kde sa vykonáva dohľad nad technológiou každej ESt. Na každej prevádzkovej správe (PS) Križovany, Sučany aLemešany bude vybudovaný zobrazovací systém (pracovisko), ku ktorému bude pripojených viacero SCADA klientovprislúchajúcich danej PS, vrátane montáže a elektroinštalačných prác. Okrem vizualizácie technológie danej stanice budepotrebné aj diaľkové ovládanie myši a klávesnice SCADA klienta príslušnej ESt. Zobrazovací systém bude pomocou špeciálneho softwaru zobrazovať a prenášať informácie z rôznych zdrojovýchpočítačov SCADA klientov v ethernetovej sieti , pričom musí zvládnuť min 9 SCADA klientov s možnosťou doplnenia oďalší systém a bude sa skladať zo šiestich veľkoformátových min. 50 palcových zobrazovacích panelov odolných vočivypaľovaniu obrazu, riadiaceho počítača (Controlera) a sieťovej infraštruktúry (Gbit ethernet).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie   
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Univerzita Komenského v Bratislave
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia   
Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory,notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia,aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú zdrojenapájania, EPS, chladenie, dohľadové systémy, elektrické rozvody a zariadenia a iné.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Technická univerzita v Košiciach
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach   
Dodávka IKT zariadení, výpočtovej techniky (servery, diskové polia, sieťové komponenty, pracovné stanice, prenosné počítače), reprografickej techniky, sieťových a komunikačných komponentov, periférne zariadenia a príslušenstvo pre výpočtovú techniku, vrátane súvisiaceho softvéru pre potreby Technickej univerzity v Košiciach podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora   
Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovymi sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.Požiadavky verejného obstarávateľa na technické a funkčné parametre predmetu zákazky sú predložené v samostatnom dokumente vo forme Prílohy č. 1 k Rámcovej dohode Technická špecifikácia Opis predmetu zákazky. Dokumenty sú uložené na linkhttps//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodávka osobných počítačov, notebookov, tabletov, čítačiek, serverov, diskových polí, monitorov,tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, skenerov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, prezentačnej techniky,SW (ako sú SW na spracovanie dokumentov, grafické SW, SW pre spracovanie audio a video záznamov, pre vytváranieweb stránok, matematické a štatistické SW, SW pre modelovanie a 3D, antivírové SW) a operačných systémov, rackov,konzol a stojanov pre IKT a príslušenstvo k nim pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátaneinštalácie, nastavenia konfigurácie, poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb spojených s dopravouna miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb   
Predmetom je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb - čiastkové zmluvy na základe uzatvorených rámcovýchdohôd za IV. Q. 2017.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnejsiete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzilokálnymi počítačovými sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky   
Dodávka počítačových zostáv vo viacerých konfiguráciách, tlačiarní, serverov, dátových polí, dataprojektorov, interaktívnych tabulí, vizualizérov, záznamových zariadení, skenerov, multifunkčných zariadení, audio-video techniky a iných komponentov výpočtovej techniky, záložných zdrojov UPS, aktívnych sieťových prepínačov, fotoaparátov, videokamier a prác súvisiacich s inštaláciou a servisom výpočtovej techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup IKT pre potreby verejného obstarávateľa (výpočtovátechnika, prezentačná technika, sieťové zariadenia, zariadenia na fotokopírovanie a tlač, príslušenstvo atď.) Jedná sanapr. o dodávku tlačiarní, osobné počítače, notebooky, tablety, servery, monitory, multifunkčné zariadenia, skenery,sieťové prvky, prezentačnú techniku a pod. v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohodas viacerými hospodárskymi subjektmi. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmetzákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve napredkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t. j. vrátane dodávky, dopravy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých obalov a zabezpečenia bezplatných opráv predmetu zákazky počas záručnej doby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Pohybové Centrum s.r.o.
Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.   
Dodanie zariadení 1.Elektronický stroj na cvičenie 1 - Mobilizuje lumbárnu/hrudnú chrbticu v šípovitej rovine aktivovaním extenzorov 2. Elektronický stroj na cvičenie 2 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v priečnej rovine aktivovaním rotátorov 3. Elektronický stroj na cvičenie 3 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v šípovitej rovine aktivovaním flexorov 4. Elektronický stroj na cvičenie 4 - Mobilizácia naťahovania a laterálneho ohybu krčnej chrbtice aktivovaním extenzorova laterálnych flexorov 5. Elektronický stroj na cvičenie 5 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice vo frontálnej rovine aktivovaním laterálnych flexorov 6. Hlavný počítač 7. Vedľajšia obslužná jednotka 8. Prenosný počítač 9. Info-Kiosk 10. RFID Karta 11. WIRELESS ROUTER Spolu s dopravou a inštaláciou zariadení
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie