Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 285 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Topoľníky
Zberný dvor Topoľníky - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Kvašov
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Zemianske Sady
Dodanie technológie pre zberný dvor obce Zemianske Sady   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvorapre združenie obcí Zemianske Sady. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
Obec Veľké Úľany
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení, drviča drobného 1/6 stavebného odpadu a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo kombináciu akýchkoľvek častí predmetuzákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Kvašov
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení. Bližšia špecifikácia jeuvedená v súťažných podkladoch. 1/5
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Topoľníky
Zberný dvor Topoľníky - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe častí predmetu zákazky.  1/5 Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Ilava
Modernizácia zberného dvora v Ilave - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení, multikáry a kontajnerov.Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.  1/6 Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Zberný dvor Nitrianske pravno, s.r.o. - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení, teleskopickéhomanipulátora s príslušenstvom, mostovej váhy a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží 1/6 ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zberný dvor Dunajská Streda - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení, vozidlo na zber BRKO akontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. 1/6
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Kvašov
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Topoľníky
Zberný dvor Topoľníky - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TEKOS,spol. s r.o.
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY – Traktor a doplnky   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Ružomberok
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Ružomberok. Predmet zákazky sa delí na časti Časť 1 Zberové vozidlo Časť 2 Drvič bioodpadu Časť 3 Prekopávač, preosievač Časť 4 Nakladače Časť 5 Kompostovacie kontajnery Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
Obec Dvory nad Žitavou
Technológie pre zberný dvor v obci Dvory nad Žitavou   
Predmet zákazky je rozdelený do troch častí, ktorých opis sa uvádza v príslušných bodoch oznámenia a v súťažnýchpodkladoch.
Poľnohospodárske stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie