Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2210 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice   
Predmetom zákazky v rámci projektu Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice je dodávka,montáž a sfunkčnenie 1 ks výrobná linka na umelé kamenivo
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
MGM Europe, s.r.o.
Zariadenia na tlačiarenskú výrobu   
Obstaráva sa súbor zariadení Produkčná tlačiareň s príslušenstvom pre profesionálnu tlač plnofarebných kníh - 1ks, Poloautomatický stroj na lepenie knižného bloku - 1ks, Poloautomatický stroj na výrobu tvrdých knižných dosiek - 1ks, Poloautomatický stroj na zavesenie knižného bloku do tvrdých knižných dosiek - 1ks, Laminovací stroj na obojstranné laminovanie knižnej obálky - 1ks, Veľkoplošná tlačiareň na potlač knižnej obálky s fotokvalitou tlače - 1ks, Rezací ploter - 1ks, Elektronická stohová rezačka na orezanie knižného bloku - 1ks, Automatická ryhovačka-perforovačka - 1ks, Webová aplikácia na tvorbu ročeniek (softwér) - 1ks. Pre podrobnejší opis viď časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory   
Predmetom zákazky je dodávka prevádzkovych súborov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), obec Partizánske, okres Partizánske, parcela číslo 3958/126. Prevádzkové súbory budú inštalované v hale, ktoré nie je súčasťou predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MONA - Family Food, s.r.o.
Zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup tovaru na zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food,s.r.o. Konkrétne ide o  1, Robot univerzálny 1ks 2, Škrabka zemiakov nerezová 1 ks 3, Parná komora 4 ks 4, Konvektomat č. 1 1 ks 5, Konvektomat č. 2 1 ks 6, Chladiaca skriňa na uskladnenie vajíčok a droždia 1 ks 7, Chladiaca box na uskladnenie hotových knedlí 1 ks 8, Elektrická panvica 1 ks 9, Plynová panvica 1 ks 10, Miesič cesta s neodnímateľnou nádobou 1 ks 11,Elektrický kotol 1 ks 12, Plynový kotol 1 ks 13, Profesionálna priechodná umývačka na riad 1 ks 14, Chladiaca skriňa na uskladnenie syra 1 ks 15, Chladiaca skriňa na mäsové výrobky 1 ks 16, Chladiaci stôl na dennú prípravu ingrediencií 4 ks 17,Automatický nárezový stroj 1 ks 18, Krájač zeleniny 1 ks 19, Dvojkomorová pizza pec 2 ks 20, Šokový schladzovač/zmrazovač 1 ks 21, Mraziaci box na mrazenie pizze 1 ks 22, Plynový šporák s otvoreným podstavcom 1 ks 23,Elektrická trojtrúbová pec 2 ks 24,Dvojkomorová vákuová balička 1 ks 25,Digitálna váha/etiketovačka 1 ks 26,Nástenný odsávač pár 1 ks Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky. Predmet zákazky je spojený s dopravou, inštaláciou a zaškolením obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dierkovači elektrický šijací stroj   
Dierkovači elektrický šijací stroj
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože  >  Zariadenia na výrobu textilu
Obec Kálnica
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica - traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vobci Kálnica, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvomživotného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátanedopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Traktor (poľnohospodársky kolesový) s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  2. Časť predmetu zákazky s názvom Ramenový nosič kontajnerov - príves  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.   3. Časť predmetu zákazky s názvom Príves - prevedenie sklápač  ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s prednýmnakladačom  1/7  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  4. Časť predmetu zákazky s názvom Drvič bioodpadu  (prídavné zariadenie na traktor), ktorý bude 100% kompatibilný s kolesovým traktorom, dodávaným v časti 1 predmetuzákazky s názvom Traktor s predným nakladačom  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť aostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  5. Časť predmetu zákazky s názvom Kontajnery  nákup 1 sady, ktorá pozostáva z 5 ks veľkoobjemových vaňových kontajnerov.  V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o   
Predmetom zákazky je dodávka, dovoz a montáž Laserového 3D gravírovacieho zariadenia v počte 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
EUCOS SK s.r.o.
Podpora podniku do inovácie za účelom rozšírenia výrobných kapacít kovovýroby   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobne stroje ktoré umožnia rast kvality poskytovaných služieb.
Priemyselné mechanizmy
PROFIFOREST s.r.o.
Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu   
1/6 Predmetom zákazky je dodanie novej kompletnej výrobnej linky pre výrobný proces ochranného protiporezovéhooblečenia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión - Chladenie   
Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novejtechnológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií,elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatickéhosystému varovania obyvateľstva, prevádzkového potrubia NH3, prevádzkového potrubia vykurovacej vody,prevádzkového potrubia chladiacej vody, prevádzkové potrubie technologickej vody, havarijné vetranie, odvlhčovaniezimného štadióna. Predmet zákazky zahŕňa aj prípravu, návrh a schválenie projektovej dokumentácie, vrátanezabezpečenia všetkých povolení a skúšok potrebných pre prevádzku celého predmetu zákazky. Ide najmä ozabezpečenie tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubných systémov a a úradných skúšok ďalších systémov.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie   
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Artweger, spol. s r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti Artweger, spol. s r.o.   
Predmetom obstarávania je - Periférne zariadenia k vstrekolisom - Extrúder s perifernými zariadeniami - Vstrekolis s perifernými zariadeniami - Vstrekolisovacie formy
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Rúbaň
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Rúbaň   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Váženie triedeného odpadu Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
CENTEX RS, spol. s r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti technologickou inováciou v spoločnosti CENTEX RS, spol. s r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z trinástich častí  Fréza Rozvod vzduchu s pneumatickým náradím Montážny priestor Odsávanie výfukových plynov Olejové hospodárstvo Vyvažovačka kolies Sťahovák na pneumatiky Pneumaticko-hydraulický zdvihák Sústruh Umývací stôl Sada náradia Vŕtačka Mostový žeriav  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
SPINEA Technologies s.r.o.
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov Logický celok 1 Pružná výrobno-montážna bunka s príslušenstvom Logický celok 2 Pružná výrobno-kontrolná bunka s príslušenstvom Logický celok 3 Pružná výrobno-diagnostická bunka s príslušenstvom Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie