Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 707 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MGM Europe, s.r.o.
Zariadenia na tlačiarenskú výrobu   
Obstaráva sa súbor zariadení Produkčná tlačiareň s príslušenstvom pre profesionálnu tlač plnofarebných kníh - 1ks, Poloautomatický stroj na lepenie knižného bloku - 1ks, Poloautomatický stroj na výrobu tvrdých knižných dosiek - 1ks, Poloautomatický stroj na zavesenie knižného bloku do tvrdých knižných dosiek - 1ks, Laminovací stroj na obojstranné laminovanie knižnej obálky - 1ks, Veľkoplošná tlačiareň na potlač knižnej obálky s fotokvalitou tlače - 1ks, Rezací ploter - 1ks, Elektronická stohová rezačka na orezanie knižného bloku - 1ks, Automatická ryhovačka-perforovačka - 1ks, Webová aplikácia na tvorbu ročeniek (softwér) - 1ks. Pre podrobnejší opis viď časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory   
Predmetom zákazky je dodávka prevádzkovych súborov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), obec Partizánske, okres Partizánske, parcela číslo 3958/126. Prevádzkové súbory budú inštalované v hale, ktoré nie je súčasťou predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
PROFIFOREST s.r.o.
Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu   
1/6 Predmetom zákazky je dodanie novej kompletnej výrobnej linky pre výrobný proces ochranného protiporezovéhooblečenia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Artweger, spol. s r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti Artweger, spol. s r.o.   
Predmetom obstarávania je - Periférne zariadenia k vstrekolisom - Extrúder s perifernými zariadeniami - Vstrekolis s perifernými zariadeniami - Vstrekolisovacie formy
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Rúbaň
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Rúbaň   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Váženie triedeného odpadu Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MEDICPRODUCT, a.s.
Linka pre aseptické plnenie tekutých injekcií   
Predmetom verejneho obstaravania je dodávka jedného kusu funkčného, nedeliteľného, logického celku linky pre aseptické plnenie tekutych injekcií sdopravou, montážou asprevádzkovaním. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MEDICPRODUCT, a.s.
Lyofilizačná linka   
Predmetom verejneho obstaravania je dodávka jedného kusu funkčného, nedeliteľného, logického celku lyofilizačnej linky sdopravou, montážou asprevádzkovaním. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ACCARDI EUROPE, s. r. o.
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti ACCARDI EUROPE, s. r. o.   
Predmetom obstarávania je linka na rozbíjanie a triedenie orechov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
PILANA Knifetec s.r.o.
Nákup technológií pre PILANA Knifetec s.r.o.   
Predmetom je dodávka šachtovej a plynovej pece.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na tepelné spracovanie materiálov
Rokus, s.r.o.
Nákup tlačiarenských strojov a zariadení   
Predmetom zákazky je nákup tlačiarenských strojov a zariadení v zložení Časť 1 Ofsetový hárkový tlačový stroj formátu B2 - 1 kus Časť 2 Zariadenie na osvit tlačových platní formátu B2 - 1 kus Súčasťou dodania predmetu zákazky je dodanie na miesto realizácie, vykládka a nasťahovanie na miesto inštalácie,inštalácia a nastavenie stroja. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka jerozdelená na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory   
Predmetom zákazky je dodávka prevádzkových súborov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadupre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), obec Partizánske, okresPartizánske, parcela číslo 3958/126. Prevádzkové súbory budú inštalované v hale, ktorá nie je súčasťou predmetuzákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Ekolumi, s.r.o.
Inovatívna výrobná linka na spracovanie doposiaľ nespracovateľného plastového PET odpadu   
Predmetom nákupu tovarov je komplexné dodanie a inštalácia inovatívnej recyklačnej linky na spracovanie doposiaľnespracovateľného plastového odpadu s umiestnením v Banskej Bystrici. Bližší opis požiadaviek na predmet zákazky -recyklačnú linku s popisom a funkcionalitou jej komponentov je podrobnejšie uvedený v súťažných podkladoch, ktoré súnepretržite k dispozícii na www stránke kupujúceho odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory   
Predmetom zákazky je dodávka prevádzkových súborov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadupre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), obec Partizánske, okresPartizánske, parcela číslo 3958/126. Prevádzkové súbory budú inštalované v hale, ktoré nie je súčasťou predmetuzákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
mimi CUT, s.r.o.
Investície do inovatívnych technológií s cieľom rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti nového podniku mimi CUT, s.r.o.   
Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v dvoch logických celkoch 1. Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň, 2.Frézovacie/rezacie/bigovacie centrum
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MEDEA TEAM s. r. o.
Nákup a dodanie technológie sušenia dreva.   
Predmetom postupu zadávania zákazky je Dodanie technologického zariadenia pre drevovýrobu sušiarne dreva, včítanesúvisiacich služieb - Doprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obslužného personálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie