Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 68 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Nitra
Upratovacie a dezinfekčné služby   
Predmetom zákazky sú komplexné služby upratovania, dezinfekcie a čistenia vnútorných priestorov zdravotníckeho zariadenia (centrálne operačné sály, lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné priestory v intervaloch určených verejnýmobstarávateľom) vrátane čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, prístrojovej techniky a vypracovanie dezinfekčnéhoprogramu, ktorý dá odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi, umiestnenie komunálneho a nebezpečného odpadu určenýmspôsobom na stanovené miesta, vrátane zabezpečenia všetkých typov vriec na odpad
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vRámcovej dohode a v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu.   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánskacesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Rámcovej dohode sprílohami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
2.1Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie upratovania administratívnej budovy v ktorej sa nachádzacca 90 zamestnancov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov   
Predmetom zákazky je výkon pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb a to v priestoroch objektu ústredia a pobočiek Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len VšZP), vrátane údržby a starostlivosti o exteriérovéplochy prináležiace k týmto objektom o celkovej výmere za všetky (spolu 8) časti zákazky interiér 67 242 m2, exteriér31 822 m2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU   
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločnýcha v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnychzariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnenév profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vRámcovej dohode a v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Okresný súd Nitra
Upratovanie priestorov justičnej budovy   
Stručné vymedzenie predmetu zákazky zabezpečenie a vykonávanie upratovacích služieb justičnej budovy a všetkýchjej kancelárií, chodieb a schodísk, sociálnych zariadení, pojednávacích miestností a zasadačiek, skladov, archívov avšetkých ostatných priestorov budovy (okrem povale) vrátane dodávky a použitia všetkých čistiacich prostriedkov,vreciek do odpadkových košov, strojového zariadenia a mechanických prostriedkov potrebných pri poskytovaní službypre odberateľa Okresný súd Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnychpriestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoréobjednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie upratovania administratívnej budovy v ktorej sa nachádza cca90 zamestnancov. Podrobný rozsah predmetu zákazky a jeho špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Pri upratovaní objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ide o celkovú výmeru 102 831,54 m2 -administratívne, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, vonkajšie priestory. Upratovanie vybraných objektov, vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave bude prebiehať v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu.   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánskacesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Rámcovej dohode sprílohami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Upratovacie a čistiace služby   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za III.Q.2017.  Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb. Služby tvoriace predmet zákazky sú poskytovanév štyroch regiónoch. Každý región je členený na oblasti. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. odstúpila od Rámcovejdohody č. 4600002188/VS/2015 na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v regióne Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v nasledujúcom rozsahu  1. Pracovisko Jaslovské Bohunice - 63 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 38 560 m2, z toho 10 846 m2 v kontrolovanom pásme. 2. Pracovisko Mochovce 5 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 1 559 m2, z toho 828 m2 v kontrolovanom pásme. 3. Pracovisko Bratislava - 1 objekt s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 2 309 m2. 4. Jednorazové upratovacie služby pre všetky pracoviská (napr. umývanie a utieranie nábytku a podláh pri sťahovaní, upratovacie služby v prípade havarijných stavov, upratovacie služby po maliarskych prácach a iné) v predpokladanom celkovom rozsahu 9000 hodín. 5. Bežné čistenie priestorov a zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, čistenie areálu, zametanie a pomocné práce. 6. Dodávky hygienického sortimentu a pomôcok podľa potreby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie