Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7696 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Masarykova univerzita
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení a orientačního systému.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Univerzita Pardubice
Dodávka výpočetní techniky IV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v rámci DNS je dodávka výpočetní techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
OBEC PRACE
Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je navýšení kapacity ZŠ ze stávajících 38 žáků na 86 žáků. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu ZŠ a stavební úpravy v 1.NP této ZŠ. Stávající objekt ZŠ je zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený. V 1.NP je navržena změna účelu užívání z jídelny na družinu s izolačním sportovním povrchem. Prostor kuchyně bude využit na skladování pomůcek družiny a ze stávající malé učebny v přízemí vedle zádveří bude zřízena šatna pro děti a propojující chodba do přístavby V přístavbě budou 3 kmenové třídy 1. stupně, každá o kapacitě 16 žáků. Součástí přístavby je kuchyně se zázemím a kapacitou 100 obědů denně. Ke kuchyni navazuje jídelna pro současné stravování 30 žáků. V přístavbě bude zřízeno hygienické zázemí pro žáky i učitele, dále technická místnost a denní místnost učitelů. . Součástí projektu je úprava školního dvoru před severozápadní fasádou, bude nově provedeno oplocen
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
DATA_ETHERNET PL_2231   
Stručný popis: Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
PPI - protipožární dveře s.r.o.
Dodávka CNC ohraňovacího a vysekávacího lisu pro firmu PPI - protipožární dveře s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC ohraňovacího lisu a CNC vysekávacího lisu pro potřeby společnosti PPI dveře. Zadavatel požaduje, aby dodávané stroje splňovali minimální požadavky na technické parametry a vybavení, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Městská část Praha 5
Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení objektu s byty nebo ubytovacími jednotkami na území MČ Praha 5 pro potřeby seniorům a hendikepovaným občanům. Jedná se o dům s pečovatelskou službou – bydlení pro seniory v malých nájemních bytech nebo ubytovacích jednotkách s možností pomoci pečovatelek, hygienických služeb, stravování, možnosti aktivizačních a společenských aktivit ve společných prostorách domu. Předpokladem je, že provozovatelem bude CSOP Praha 5 (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • jejich montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.), • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži., • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za dále uvedených podmínek, • likvidace obalového materiálu,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Technická univerzita v Liberci
177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů   
Stručný popis: Veřejná zakázka na dodávku 1 ks digitálního mikroskopu vybaveného motorizovaným stolkem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace
Nákup ICT vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka ICT vybavení pro účely projektu Podporujme gramotnosti a dovednosti inovativně, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614 v rozsahu 375 ks tabletů, 8 ks notebooků a 14 ks nabíjecích a úložných kufrů/skříněk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Zotavovna Vězeňské služby Přední Labská
Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je „Za prvé stavební část, která zahrnuje rekonstrukci topení, vody, kanalizace a elektroinstalace. Za druhé, nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B“. Rozsah je blíže vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba ústredného kúrenia
Statutární město Mladá Boleslav
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce – stavební úpravy (zejména výplně oken, fasáda, střecha a vzduchotechnika) za účelem snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Zajištění rozvozu stravy pro KaM VUT - opakování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou služby spojené se zajištěním rozvozu stravy a surovin na výdejní provozní jednotky KaM.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu“.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie