Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Náhradní díly pro terénní vozidla UAZ-469.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Výběrové řízení 
DLS - Poptávkové řízení – dlouhodobá smlouva
Nákup
Movitý
Decentrální
12373900/1-0/00516-1-000
123-2/2012-3739
Náhradní díly pro terénní vozidla UAZ-469.373900 (OLOMOUC)
Tomáš
Glombíček
tglombicek@seznam.cz
406044
406040


Tomkova 1
Olomouc
77111
Česká republika

Tomkova 1
Olomouc
77111
Česká republika

Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1
Praha 6 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

zastoupená Vojenským útvarem 3739

Tomkova 1
Olomouc
771 11
Česká republika


Historie stavů:
Spuštěno
Přijímání nabídekPřijímání nabídek
Ne


8.2.2012 17:00:00
14.2.2012 09:00:00


Základní informace o zadavateli 
Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená: pplk. Mgr. Rostislav SPURNÝ, Velitel VÚ IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Zadávací podmínky 
Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ

Předmět a vymezení plnění zakázky
Předmětem výběrového řízení (dále jen VŘ) je uzavření smluvního vztahu nákup náhradních dílů pro terénní vozidla UAZ-469 pro potřeby VU 3739 Olomouc s termínem plnění od podpisu dlouhodobé smlouvy do 31.12.2012. Objem nákupu poptávaného zboží v průběhu kalendářního roku předpokládáme do 100.000,- Kč včetně DPH. V "příloze k zadání" je uvedeno modelové zadání objednávky, který slouží pouze pro výběr vítězné firmy - nejedná se o aktuální objednávku. Zakázka bude realizována v průběhu platnosti smlouvy postupným plněním na základě dílčích objednávek. Uchazeč musí při zpracování nabídky vyplnit přílohu č. 1 k VŘ a připojit ji ke své nabídce. Tyto konečné ceny zboží uvedeného v příloze č. 1 k VŘ budou v případě vítěze VŘ, s nímž bude uzavřena smlouva, nejvýše přípustné po celou dobu platnosti smlouvy. Požadujeme zboží nové s minimálně zákonnou zárukou. Výrobky použité či repasy nebudou akceptovány. Dodání zboží požadujeme nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné objednávky dodavateli. Před podpisem smlouvy bude zadavatel po vítězi VŘ požadovat předložení oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo koncesní listinu) a výpis z obch. rejstříku, je-li v něm zapsán.

Doba a místo plnění
Doba plnění: Smlouva bude uzavřena na období od podpisu smlouvy do 31.12.2012. Plnění jednolivých dílčích zakázek do 3 pracovních dnů od podpisu konkrétní objednávky. V případě nutnosti si zadavatel vyhrazuje podmínku garance dodávky zboží do místa plnění též do 24 hodin. Místo plnění: VÚ 3739 Olomouc, Dobrovského 6, sklad materiálu - náklady na dopravu do místa plnění jdou na vrub dodavatele a musí být součástí nabídkové ceny.

Zpracování nabídkové ceny
Odpovědět musíte na veškeré poptávané zboží v modelové tabulce. Vzhledem k zjištění nejvhodnější nabídky NELZE v uvedené tabulce zaměňovat zboží za adekvátní náhradu. Do cen zboží započítejte veškeré vícenáklady, včetně dopravy balného atd. Vyplňte modelovou tabulku v kapitole "přílohy k zadání". Cena uvedená v záložce "komodity" je cena celkem s DPH z této modelové tabulky a je cenou konečnou a nelze ji nadále nějak měnit nebo upravovat. Neúplné nabídky a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. Zboží musí být stejné nebo vyšší kvality. Tabulka nesmí být kromě požadovaných údajů jinak uchazečem upravována. V případě, že uchazeč provede v tabulce nepovolené úpravy nebo tabulku nepřipojí ke své nabídce, popřípadě v tabulce neuvede všechny požadované údaje, bude jeho nabídka vyloučena z hodnocení. Za vítěznou nabídku může být vyhlášena pouze nabídka, která bude obsahovat nabídkovou cenu u všech položek uvedených v Příloze č. 1 k VŘ. Konečnou celkovou nabídkovou cenu (bez DPH, včetně DPH a částku DPH), tvořenou součtem cen jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 k VŘ, uveďte v záložce "Komodity". Přílohu č. 1 k VŘ si nejprve uložte do PC, vyplňte požadované informace a poté připojte ke své nabídce v systému SEPO.

Kritéria a lhůta hodnocení
Kritéria hodnocení: nejnižší cenová nabídka v souhrnu včetně DPH za celý přednět veřejné zakázky - modelová tabulka. Lhůta hodnocení: hodnocení bude provedeno do 10 pracovních dnů od ukončení lhůty pro podávání cenových nabídek.

Platební a fakturační podmínky
Fakturace proběhne posplnění jednotlivých dílčích zakázek, která budou prováděna na základě objednávek. Splatnost faktury bude 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu k útvaru. V případě vrácení daňového dokladu dodavateli z důvodu chybných a neúplných údajů se splatnost daňového dokladu ruší a po opravení chyb a předání nového daňového dokladu k proplacení musí být nová splatnost 30 dní. Fakturační adresa viz. výše uvedené údaje MO AČR kde VÚ 3739 Olomouc bude figurovat jako konečný příjemce.

Práva zadavatele
Zadavatel má právo: -zrušit VŘ do okamžiku uzavření smluvního vztahu, např. z důvodu změny specifikace předmětu veřejné zakázky, v takovém případě zadavatel zveřejní upravené VŘ v SEPO, -neposkytovat náhradu nákladů dodavatele při účasti ve VŘ, -upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vítězem VŘ, -nevracet podané nabídky, -nezabývat se nabídkami podanými mimo SEPO -nabídky vyřadit a výběrové řízení zrušit, pokud obdrží jednu nebo dvě nabídky a nabídková cena nebude v místě a čase obvyklá, -vyřadit nabídku uchazeče, která nesplnila všechny zadávací podmínky stanovené zadavatelem v poptávkovém řízení, nezabývat se nabídkami podanými mimo SEPO, -vyzvat uchazeče k doplnění nabídky.
Komodity 
Název Popis Množství Jednotka
Náhradní díly pro terénní vozidla Zde uveďte celkovou cenu za zakázku (modelovou tabulku) včetně DPH a veškerých dalších nákladů. 1,00 ostatní

Upozornění dodavatelů 

Seznam zvolených oblastí komodit:
 • [34310000-3] Motory a části motorů
 • [34311000-0] Motory
 • [34311100-1] Motory s vnitřním spalováním pro motorová vozidla a motocykly
 • [34311110-4] Zážehové motory
 • [34311120-7] Vznětové motory
 • [34312000-7] Části motorů
 • [34312100-8] Řemeny větráků
 • [34312200-9] Zapalovací svíčky
 • [34312300-0] Chladiče
 • [34312400-1] Písty
 • [34312500-2] Těsnění
 • [34312700-4] Hnací pásy z kaučuku
 • [34320000-6] Mechanické náhradní díly s výjimkou motorů a částí motorů
 • [34321000-3] Nápravy a rychlostní skříně
 • [34321100-4] Nápravy
 • [34321200-5] Rychlostní skříně
 • [34322000-0] Brzdy a jejich díly
 • [34322100-1] Brzdové zařízení
 • [34322200-2] Diskové brzdy
 • [34322300-3] Brzdová obložení
 • [34322400-4] Brzdové destičky
 • [34322500-5] Brzdové čelisti
 • [34324000-4] Kola, jejich díly a příslušenství
 • [34325000-1] Tlumiče a výfuky
 • [34325100-2] Tlumiče
 • [34325200-3] Výfuky
 • [34326000-8] Zvedáky na vozidla, spojky a jejich díly
 • [34326100-9] Spojky a jejich díly
 • [34326200-0] Zvedáky na vozidla
 • [34327000-5] Volanty, sloupky a skříně řízení
 • [34327100-6] Volanty
 • [34327200-7] Sloupky a skříně řízení
 • [34328200-4] Výbavy k úpravě vozidel
 • [34328300-5] Bezpečnostní pásy
 • [34330000-9] Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily
 • [34370000-1] Sedadla používaná v motorových vozidlech
Region poptávky 

 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Požadavky na dodavatele 
Text
Přiložte výpis z OŘ nebo ŽL a čestné prohlášení, že firma není v likvidaci a na její majetek není vyhlášen konkurz viz. příloha č. 2.
Přílohy k zadání 
Typ Název souboru Velikost (kB) Popis
  Strana 1 z 1, záznam 1 až 2 z celkem 2
  Příloha č. 2 31  
xls Příloha č.1 23 Modelová tabulka.
Poznámka 
V případě závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí dodavatel. Neúplné nabídky a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. Zadavatel stanovuje lhůtu 3 pracovní dny ode dne následujícího po dni vyhodnocení nabídek pro podání stížnosti na postup při zadávání veřejné zakázky.

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie