Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Ostrha objektů.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
Oznámení o zakázce
Oddíl I: Veřejný zadavatel
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Úřední název: Archiv bezpečnostních složek.
Poštovní adresa :Siwiecova 2428/2
Obec: Praha PSČ: 13000 Stát: CZ
Kontaktní místa: Siwiecova 2428/2 Tel.: +420 221008227
K rukám: Ing.Jan Řežábek Fax:
Email: jan.rezabek@abscr.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.abscr.cz
 
Oddíl II: Předmět zakázky
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Ostraha objektů Archivu bezpečnostních složek.
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
nevyplněno
Kód NUTS:
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Ostrha objektů.
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 79713000-5
Množství nebo rozsah zakázky
Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li k dispozici):
nevyplněno
Odhadovana hodnota bez DPH: nevyplněno CZK
 
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Požadované zálohy a záruky: Uvedeny v zadávací dokumentaci.
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
nevyplněno
 
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splneny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.
 
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splneny:
nevyplněno
Minimální úroven prípadne požadovaných norem (ve vhodných prípadech):
nevyplněno
 
:
nevyplněno
:
nevyplněno
 
Oddíl IV: Řízení
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány: CS
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 2012-10-05
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2012-10-05
 
Další informace:
nevyplněno
 
Odkaz na oznámení o zakázce: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/351560
Datum odeslání tohoto oznámení: 10/08/2012

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie