Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Standardní tiskařské služby pro TUL.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-041379

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2015-589701

Evidenční číslo zakázky: 515065

Datum uveřejnění ve VVZ: 29.11.2018 2:03:07

Název zadavatele: Technická univerzita v Liberci

IČO zadavatele: 46747885
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Technická univerzita v Liberci

 IČO: 46747885

 Poštovní adresa: Studentská 1402/2

 Obec: Liberec

 PSČ: 46117

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Jitka Loudová

 Tel.: +420 485353077

 E-mail: zakazky@tul.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.tul.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.tul.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby

II.1.2)Hlavní kód CPV

 79810000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Standardní tiskařské služby pro TUL.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 1,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

II.2.4)Popis zakázky

 Standardní tiskařské služby pro TUL.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Název programu: Operační program Výzkum, vývoj pro inovace

II.2.14)Další informace

 Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Program Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Byl zřízen dynamický nákupní systém

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 107-194378

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

 Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 02.06.2015

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 11
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 11
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 11
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Polypress s.r.o.

 IČO: 26351731

 Poštovní adresa: Truhlářská 486, 36017 Karlovy Vary - Stará Role

 Obec: Karlovy Vary - Stará Role

 PSČ: 36017

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: Knowlimits s.r.o.

 IČO: 63677792

 Poštovní adresa: Dienzenhoferovy sady 1, 150 00 Praha 5

 Obec: Praha

 PSČ: 15000

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: Josef Kleinwächter

 IČO: 12643441

 Poštovní adresa: Čajkovského 1511, Frýdek-Místek, 738 01

 Obec: Frýdek-Místek

 PSČ: 73801

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: Unipress spol. s.r.o.

 IČO: 47282789

 Poštovní adresa: Svobodova 1431, 511 01 Turnov

 Obec: Turnov

 PSČ: 51101

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: ASTRON studio CZ, a.s.

 IČO: 26751305

 Poštovní adresa: Veselská 699 199 00 Praha 9

 Obec: Praha

 PSČ: 19900

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: Mertel RG Česká republika spol. s r. o.

 IČO: 26763567

 Poštovní adresa: Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1

 Obec: Praha

 PSČ: 11000

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: OPTYS, spol. s r. o.

 IČO: 42869048

 Poštovní adresa: U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice

 Obec: Dolní Životice

 PSČ: 74756

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: GEOPRINT s.r.o.

 IČO: 27271633

 Poštovní adresa: Krajinská 1110, 460 01 Liberec

 Obec: Liberec

 PSČ: 46001

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: PROFITISK GROUP s.r.o.

 IČO: 26868954

 Poštovní adresa: Krakovská 14, 779 00 Olomouc

 Obec: Olomouc

 PSČ: 77900

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: LIVOX spol. s r.o.

 IČO: 44565020

 Poštovní adresa: Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1

 Obec: Liberec

 PSČ: 46001

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: Ferratt International Czech s.r.o.

 IČO: 28476930

 Poštovní adresa: Vlastibořská 6, 193 00 Praha 9

 Obec: Praha

 PSČ: 19300

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20000000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 20000000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 E-mail: posta@compet.cz

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 E-mail: posta@compet.cz

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 26.11.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/96051

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie