Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem VZ je provedení veškerých stěhovacích a souvisejících prací a služeb v rámci stěhování ze stávající administrativní budovy na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 (dále jen "AB Olbrachtova") do náhradních prostor zajištěných na dobu rekonstrukce AB Olbrachtova a zpět do zrekonstruované budovy včetně zajištění obalového materiálu a příslušenství nezbytného ke stěhování.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: 17-106b Stěhování pro akci TZH ústředí Olbrachtova

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-014817

Evidenční číslo zakázky: Z2019-014817

Datum uveřejnění ve VVZ: 03.05.2019 2:01:15

Název zadavatele: Správa státních hmotných rezerv

IČO zadavatele: 48133990
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa státních hmotných rezerv

 IČO: 48133990

 Poštovní adresa: Šeříková 616/1

 Obec: Praha 5

 PSČ: 15000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Michaela Kaurová

 Tel.: +420 222806344

 E-mail: mkaurova@sshr.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.sshr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/SSHR

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 17-106b Stěhování pro akci TZH ústředí Olbrachtova

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 98392000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Stěhování bude probíhat mezi budovou zadavatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, a náhradními prostory, které se budou nacházet na území hl. m. Prahy ve vzdálenosti do 15 km od sídla zadavatele

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem VZ je provedení veškerých stěhovacích a souvisejících prací a služeb v rámci stěhování ze stávající administrativní budovy na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 (dále jen "AB Olbrachtova") do náhradních prostor zajištěných na dobu rekonstrukce AB Olbrachtova a zpět do zrekonstruované budovy včetně zajištění obalového materiálu a příslušenství nezbytného ke stěhování.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 000 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Nabídková cena (první i druhá etapa)

 Váha: 85

 Kritérium: Paušální příplatek za každé patro

 Váha: 10

 Kritérium: Doba plnění jedné etapy

 Váha: 5

 Další informace o hodnotících kritériích: • Celková nabídková cena za stěhovací služby (první i druhé etapy) v rozsahu stanoveném v čl. 1 ZD v Kč bez DPH včetně dopravy a bez kalkulace paušálního příplatku za patra.………………………..……..………………….….85%
• Paušální příplatek za každé patro v Kč bez DPH…..………………………...………….10%
• Doba plnění jedné etapy ve dnech (stanovená shodně pro obě etapy)………...5%

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 0

 Část zakázky č.: N006/19/V00003377

 Název: 17-106b Stěhování pro akci TZH ústředí Olbrachtova

 Zakázka/část je zadaná: ne

IV.1)Informace o nezadání zakázky

 Jiné důvody (ukončení řízení)

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

IV.3.2)Informace o nabídkách

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 02.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/116268

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie