Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044739

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044739

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:00:39

Název zadavatele: Vyncke s.r.o.

IČO zadavatele: 48535478
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Vyncke s.r.o.

 IČO: 48535478

 Poštovní adresa: Příborská 288

 Obec: Chlebovice

 PSČ: 73942

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Petr Salvet

 Tel.: +420 553699951

 E-mail: vof@vyncke.com

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.vyncke.com

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vyncke-s-r-o

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=cdf-simulace-proudeni-spalin-v-kotli-vyncke-spalujicim-rdf-palivo

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 na výše uvedenou adresu

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní kód CPV: 73220000

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: dodání areál společnosti Vyncke s.r.o., Příborská 288, 739 42 Frýdek-Místek - Chlebovice

II.1.3)Stručný popis

 Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009893

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1900000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Začátek: (dd.mm.rrrr): 07.01.2019

 Konec: (dd.mm.rrrr): 31.12.2019

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 07.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 český jazyk a další jazyk/jazyky: (uveďte prosím)

 angličtina, slovenština

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 07.01.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/99681

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie