Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania centra funkčného tréningu v obci vrozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahuprojektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu)a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, zabezpečí dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác a zabezpečírealizáciu ostatných úkonov vyplývajúcich z uskutočnenia stavebných prác určených verejným obstarávateľom.Stavebno-technické riešenie stavby pozostáva z týchto hlavných častí stavebných objektov  SO 01 pozostáva zo športovej haly so skladaným obvodovým plášťom. SO 02 pozostáva z vybudovania spevnených plôch v bezprostrednom okolí navrhovaného objektu centra funkčnéhotréningu vo forme parkovacích stojísk s príjazdovou komunikáciou, chodníkov, kaviarenskej terasy a exteriérovéhocvičiska.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie