Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Stavebné práce sú zamerané na vybudovanie novostavby - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci VeľkéRipňany, v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky vrozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom Centrum integrovanej zdravotnejstarostlivosti v obci Veľké Ripňany ďalej len CIZS.  Budova CIZS je riešená ako jednopodlažná - bezbariérová stavba, týkajúca sa nástupov i pohybu pacientov, klientov čizamestnancov v celom komplexe CIZS. Dispozičné riešenie a situovanie ambulancií je v súlade so zásadami riešeniazdravotných prevádzok tohto typu i STN a vyhlášok, ako I nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu aprevádzkovanie stavieb občianskej vybavenosti všeobecne, z hľadiska PO, IBP, TI, atď.. Výstavba komplexu novéhozdravotného strediska rieši okrem šiestich ambulancií aj situované prevádzky komunitnej činnosti, sklady, energetickézázemie centra i hygienické a sociálne zariadenia pre pacientov, návštevníkov a personál.  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko novostavba CIZS tvorí v zmysle projektovej dokumentácie funkčný alogický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnostidiela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu výstavby. Vzhľadom na zabezpečenienadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo jenevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponukuna celý predmet zákazky
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie