Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v
letech 2019 až 2023.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Chemické analýzy vod a půd

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-025293

Evidenční číslo zakázky: Z2019-025293

Datum uveřejnění ve VVZ: 24.07.2019 8:02:27

Název zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

IČO zadavatele: 00088455
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa Krkonošského národního parku

 IČO: 00088455

 Poštovní adresa: Dobrovského 3

 Obec: Vrchlabí

 PSČ: 54301

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Radka Braunová

 Tel.: +420 499456337

 E-mail: rbraunova@krnap.cz

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.krnap.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/krnap

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Chemické analýzy vod a půd

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní CPV kód: 73111000

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: sídlo zadavatele

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v
letech 2019 až 2023.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 300 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 640 180,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 31/2019

 Název: Chemické analýzy vod a půd

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 22.07.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Česká geologická služba

 IČO: 00025798

 Poštovní adresa: Klárov 131/3

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11821

 Země: CZ

 Tel.: +420 257089500

 E-mail: alena.beck@geology.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2 640 180,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 23.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/127529

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie