Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• dopravy zboží do místa plnění,
• realizace stavební připravenosti,
• jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě,
• likvidace obalového materiálu,
• demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-029065

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-020469

Evidenční číslo zakázky: Z2018-020469

Číslo oznámení TED: 2018/S 163-372350

Datum uveřejnění ve VVZ: 27.08.2018 2:07:56

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.

IČO zadavatele: 25488627
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.

 IČO: 25488627

 Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A

 Obec: Ústí nad Labem

 PSČ: 40113

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lenka Lacinová

 Tel.: +420 477114193

 E-mail: lenka.lacinova@kzcr.eu

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní adresa: (URL): www.kzcr.eu/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.kzcr.eu/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Jiný druh

 Akciová společnost

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s.

 Spisové číslo: 1276/2018

II.1.2)Hlavní kód CPV

 31524110

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• dopravy zboží do místa plnění,
• realizace stavební připravenosti,
• jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě,
• likvidace obalového materiálu,
• demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Svítidla pro centrální operační sály

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 31524110

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ042

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Ústecký kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• dopravy zboží do místa plnění,
• realizace stavební připravenosti,
• jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě,
• likvidace obalového materiálu,
• demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.

 Kritéria kvality

 Název: délka záruční doby (kalendářní měsíce), minimálně 24

 Váha: 15
 Cena - Váha

 Váha: 85

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 118-267712

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1277/2018

 Název: Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Svítidla pro centrální operační sály

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 23.08.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/82769

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie