Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS.
Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: DATA_VPN PL_4411

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-017364

Evidenční číslo zakázky: Z2019-017364

Datum uveřejnění ve VVZ: 27.05.2019 2:10:29

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČO zadavatele: 00007064
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra

 IČO: 00007064

 Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3

 Obec: Praha 7

 PSČ: 170 34

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kolda

 E-mail: vaclav.vavra@mvcr.cz

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní adresa: (URL): www.mvcr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.zakazky.mvcr.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

 Zakázku zadává centrální zadavatel

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 DATA_VPN PL_4411

II.1.2)Hlavní kód CPV

 64200000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS.
Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 51 840,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Česká republika

II.2.4)Popis zakázky

 Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS.
Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

 Opce

 Uveďte popis opcí: Opční právo jednotlivých pověřujících zadavatelů ohledně služeb specifikovaných v Poptávkovém listu zadavatele (koncového uživatele), které budou dle smlouvy poskytovány koncovému uživateli, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů vysoutěžených služeb KIVS. Vymezení doby využití opčního práva a vymezení základního předmětu plnění veřejných zakázek týkajících se opčního práva je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

 Byla použita elektronická dražba

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 154-319744

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: DATA_VPN PL_4411

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 22.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: T-Mobile Czech Republic a.s.

 IČO: 64949681

 Poštovní adresa: Tomíčkova 2144/1

 Obec: Praha 4 - Chodov

 PSČ: 148 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ0

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 51 840,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 540167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 540167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 23.05.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/118978

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie