Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Navrhnutý stav objektu je vytvorený tak aby zvýšil estetický charakter predmetného územia obce, svojim vzhľadom aúpravou fasády zapadol do predmetnej časti a svojim dispozičným riešením spĺňal funkčnosť prevádzky. V predmetnomúzemí sa nachádzajú hlavne jednopodlažné rodinné domy so šikmou strechou (valbová, stanová, sedlová) a strešnoukrytinou zo škridiel. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie miestností je vytvorené s ohľadom na bezbariérovosť a funkčnosť budovy.V zariadení budú vytvorené dve skupiny pre deti vo veku do 3 rokov veku. Miestnosti pre detí sú navrhnuté tak, abyspĺňali vyhláškou predpísané priestorové usporiadanie a ich veľkosť v takých zariadeniach - vyhláška č. 527/2007, Z.z..Sú navrhnuté teda dve skupinky, jedna pre osem detí a druhá pre dvanásť detí. Celkový počet zamestnancov jestanovený na základe počtu detí v jednej dennej miestnosti. To znamená, že v budove bude celkom 5 zamestnankýň navýchovu detí, 1 zamestnankyňa v stravovacej časti a jedna upratovačka. Zamestnanci budú mať spoločnú dennúmiestnosť, spoločnú šatňu a sociálne zázemie, nakoľko sa uvažuje len so ženskými zamestnankyňami. Správca budovybude obec.  Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie