Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem je dodání Chladícího systemu s uzavřeným okruhem pro NBI (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka: Chladící system s uzavřeným okruhem pro NBI

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-018694

Evidenční číslo zakázky: Z2019-018694

Datum uveřejnění ve VVZ: 05.06.2019 2:00:31

Název zadavatele: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

IČO zadavatele: 61389021
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

 IČO: 61389021

 Poštovní adresa: Za Slovankou 1782/3

 Obec: Praha 8

 PSČ: 18200

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lenka Špačková

 Tel.: +420 730874589

 E-mail: spackova@ipp.cas.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.ipp.cas.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/UFP

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.tenderarena.cz/profily/UFP

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.tenderarena.cz/profily/UFP

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Dodávka: Chladící system s uzavřeným okruhem pro NBI

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 42513200

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Praha

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem je dodání Chladícího systemu s uzavřeným okruhem pro NBI (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 043 880,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 5

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 043 880,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 26.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 26.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:05

 Místo: elektronicky on line

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Jedná se o otevírání nabídek v elektronické podobě. Nabídky budou otevírány v souladu s § 109 ZZVZ.

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 26.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 český jazyk a další jazyk/jazyky: (uveďte prosím)

 český a anglický jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 26.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:05

 Místo: elektronicky on line

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Jedná se o otevírání nabídek v elektronické podobě. Nabídky budou otevírány v souladu s § 109 ZZVZ.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 04.06.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/120422

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie