Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 56 068 MWh pro rok 2020 a 2021.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-013110

Evidenční číslo zakázky: Z2019-013110

Číslo oznámení TED: 2019/S 080-191836

Datum uveřejnění ve VVZ: 24.04.2019 14:01:34

Název zadavatele: Liberecký kraj

IČO zadavatele: 70891508
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Liberecký kraj

 IČO: 70891508

 Poštovní adresa: U Jezu 642/2a

 Obec: Liberec 2

 PSČ: 461 80

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Petr Malý

 Tel.: +420 485226570

 E-mail: petr.maly@kraj-lbc.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.kraj-lbc.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

 Zakázku zadává centrální zadavatel

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021

II.1.2)Hlavní kód CPV

 09310000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 56 068 MWh pro rok 2020 a 2021.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 73 698 546,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09310000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Liberecký kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 20 435 MWh pro rok 2020 a 2021.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí - veřejné osvětlení

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09310000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Liberecký kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí – veřejné osvětlení v předpokládaném souhrnném množství 1 635 MWh pro rok 2020 a 2021.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09310000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Liberecký kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 16 116 MWh pro rok 2020 a 2021.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 09310000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Liberecký kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 882 MWh pro rok 2020 a 2021.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 1

 Název: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 26.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 10
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Pražská plynárenská, a. s.

 IČO: 60193492

 Poštovní adresa: Národní 37

 Obec: Praha 1

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 27 178 550,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 2

 Název: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí – veřejné osvětlení

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 26.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 10
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: CENTROPOL ENERGY, a.s.

 IČO: 25458302

 Poštovní adresa: Vaníčkova 1594/1

 Obec: Ústí nad Labem

 PSČ: 400 01

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ042

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 955 460,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 3

 Název: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 26.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 10
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Pražská plynárenská, a. s.

 IČO: 60193492

 Poštovní adresa: Národní 37

 Obec: Praha 1

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 21 353 700,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 4

 Název: Dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 26.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 10
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Pražská energetika, a.s.

 IČO: 60193913

 Poštovní adresa: Na Hroudě 1492/4

 Obec: Praha 10

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Konečná hodnota zakázky/položky: 23 210 836,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 23.04.2019

Příloha D1: Obecné zakázky

 1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice
2014/24/EU

 Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách

 Vysvětlení: Zadavatel nakoupil dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen „ČMKBK“) v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/114485

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie