Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmet zákazky s názvom Dodávka elektriny obsahuje nasledujúce informácie 1.dodávku elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa SAV v rozsahu predpokladaného odberu odberných miest uvedené v prílohe k zmluve v požadovanej kvalite a s garanciu dodávky elektriny po celou dobu platnosti zmluvy, 2.zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátanie odvodu do Národného jadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení ana nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, 3.prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v súladu s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi 
1/3
odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej za dodávku 1 MWh elektriny dodávanej do odberných miest verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie