Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou budovu školy ZŠ Amos v Psárech. Součástí dodávky není instalace a konfigurace, jen HW.

Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech OS Android.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele objednat a převzít pouze část plnění (nikoli veškeré plnění) podle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-025368

Evidenční číslo zakázky: Z2019-025368

Datum uveřejnění ve VVZ: 24.07.2019 8:04:59

Název zadavatele: Obec Psáry

IČO zadavatele: 00241580
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Obec Psáry

 IČO: 00241580

 Poštovní adresa: Pražská 137

 Obec: Psáry

 PSČ: 252 44

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Vít Olmr

 Tel.: +420 777232759

 E-mail: olmr@psary.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): psary.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-psary

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 30200000

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: obec Psáry

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou budovu školy ZŠ Amos v Psárech. Součástí dodávky není instalace a konfigurace, jen HW.
Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech OS Android.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele objednat a převzít pouze část plnění (nikoli veškeré plnění) podle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: Integrovaný regionální operační program.

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2 000 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1 774 496,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 08.07.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: C SYSTEM CZ a.s.

 IČO: 27675645

 Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10

 Obec: Brno

 PSČ: 63600

 Země: CZ

 Tel.: +420 532140111

 E-mail: miloslav.hercog@csystem.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1 774 496,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 24.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/127592

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie