Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových funkčních světel a instalačního materiálu dle technické specifikace, která je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka osvětlovací techniky do Švandova divadla na Smíchově - sada I

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044634

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044634

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:02:18

Název zadavatele: Švandovo divadlo na Smíchově

IČO zadavatele: 00064327
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Švandovo divadlo na Smíchově

 IČO: 00064327

 Poštovní adresa: Štefánikova 57

 Obec: Praha 5

 PSČ: 15005

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8

 Tel.: +420 295565120

 E-mail: zakazky@otidea.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.svandovodivadlo.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): svandovodivadlo.profilzadavatele.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Dodávka osvětlovací techniky do Švandova divadla na Smíchově - sada I

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 31500000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Sídlo zadavatele, tj. Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových funkčních světel a instalačního materiálu dle technické specifikace, která je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2395041,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2354316,84

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 12.12.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: LightNeq s.r.o.

 IČO: 24160466

 Poštovní adresa: Kozárovice 37

 Obec: Zálezlice

 PSČ: 27745

 Země: CZ

 Tel.: +420 295565120

 E-mail: info@lightneq.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2354316,84

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/99586

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie