Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom tejto zákazky je opakované poskytnutie združenej dodávky elektriny, t. j. dodanie dohodnutého množstvasilovej elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanejtechnickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúcia elektriny a poskytovaniesystémových služieb do odberných miest verejného obstarávateľa podľa jednotlivých odberných miest od 0000 hod.dňa 01.01.2020 do 2400 hod. dňa 31.12.2021 do VV a NN pre všetky odborné miesta v objektoch verejnéhoobstarávateľa a v objektoch subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 1Zmluvy o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny. Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľompri odpojení a zapojení odberných miest. Prehľad objemov a rozsah spotreby za rok 2018 rozdelený podľa distribučných sadzieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch v kapitole B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie