Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData vrátane súvisiacich služieb, tzn.zabezpečenia dopravy a vykládky do určeného priestoru v mieste dodania, realizácie inštalácie, konfigurácie, migrácie aposkytovania technickej podpory, dodávka licenčného softvérového vybavenia Oracle vrátane poskytovania technickejpodpory a poskytovanie technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle za podmienokdefinovaných v zmluve na predmet zákazky.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniav Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosťnastane skôr.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie