Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů dle specifikace v příloze výzvy k podání nabídek.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-032128

Evidenční číslo zakázky: Z2018-032128

Datum uveřejnění ve VVZ: 19.09.2018 2:00:21

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

IČO zadavatele: 00574660
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

 IČO: 00574660

 Poštovní adresa: Závodní 390/98c

 Obec: Karlovy Vary

 PSČ: 36006

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Petra Hnátková

 Tel.: +420 602524935

 E-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní adresa: (URL): www.zzskvk.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní kód CPV: 33182100

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

II.1.3)Stručný popis

 Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů dle specifikace v příloze výzvy k podání nabídek.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2578512,39

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání ve dnech: 45

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 Nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky
 Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli: 2

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů

 Část zakázky č.: A

II.5.2)Popis části zakázky

 Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33182100

 Kód NUTS: CZ041

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2066115,70

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání ve dnech: 45

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

 Místo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, kanc. č. 327Z

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem účastníka; v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti.

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Dodávka plicních ventilátorů

 Část zakázky č.: B

II.5.2)Popis části zakázky

 Dodávka plicních ventilátorů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 33157400

 Kód NUTS: CZ041

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 512396,69

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

 Doba trvání ve dnech: 45

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

 Místo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, kanc. č. 327Z

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem účastníka; v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti.

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.10.2018

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

 Místo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, kanc. č. 305Z

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem účastníka; v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti.

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 18.09.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/86026

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie