Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-022706

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-011142

Evidenční číslo zakázky: 638279

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:06:48

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČO zadavatele: 00007064
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra

 IČO: 00007064

 Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3,

 Obec: Praha 7

 PSČ: 17034

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Milan Majdan

 Tel.: +420 974838363

 E-mail: milan.majdan@pcr.cz

 Fax: +420 974838298

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.mvcr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135

II.1.2)Hlavní kód CPV

 50212000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 354353,88

 Měna: EUR

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ01

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 072-160273

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 05.10.2016

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH

 IČO: DE129273267

 Poštovní adresa: Industriestrasse 4

 Obec: Donauwörth

 PSČ: 86609

 Země: DE

 Kód NUTS: DE27D

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2765000,00

 Měna: EUR

 Konečná hodnota zakázky/položky: 354353,88

 Měna: EUR

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 60455

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167811

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167115

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 09.07.2018

Příloha D1: Obecné zakázky

 1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice
2014/24/EU

 Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu

 ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví

 Vysvětlení: Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění.


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/75832

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie