Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů,
notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů.
Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících
zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-024466

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-013297

Evidenční číslo zakázky: Z2019-013297

Číslo oznámení TED: 2019/S 139-342147

Datum uveřejnění ve VVZ: 22.07.2019 2:10:06

Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o.

IČO zadavatele: 28353242
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: CEJIZA, s.r.o.

 IČO: 28353242

 Poštovní adresa: Žerotínovo náměstí 449/3

 Obec: Brno

 PSČ: 60200

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 Tel.: +420 542210351

 E-mail: vz@mt-legal.com

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): cejiza.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.cejiza.cz/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

 Zakázku zadává centrální zadavatel

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní úřad/agentura

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Centralizované zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení

II.1.2)Hlavní kód CPV

 30120000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů,
notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů.
Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících
zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 11 000 000,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 30237200

 30231310

 30232110

 30213200

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Zavedení dynamického nákupního systému pro nákup standardního ICT vybavení, konkrétně PC, monitorů, notebooků, dataprojektorů, tiskáren a tabletů a jiného obdobného zařízení výpočetní techniky.
Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy v jednotlivých výzvách k podání nabídek.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Byl zřízen dynamický nákupní systém

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 082-194586

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 05.07.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 10
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 6
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: RIBBON, s.r.o.

 IČO: 60721227

 Poštovní adresa: Vaculíkova 534/11

 Obec: Brno

 PSČ: 63800

 Země: CZ

 Tel.: +420 545563280

 E-mail: info@ribbon.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.ribbon.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: ALICOM s.r.o.

 IČO: 25044419

 Poštovní adresa: Komenského 2466/15a

 Obec: Jablonec nad Nisou

 PSČ: 46601

 Země: CZ

 Tel.: +420 483359611

 E-mail: obchod@alicom.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Internetová adresa: (URL): www.alicom.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: M Computers s.r.o.

 IČO: 26042029

 Poštovní adresa: B. Smetany 206

 Obec: Dačice III

 PSČ: 38001

 Země: CZ

 Tel.: +420 515538123

 E-mail: obchod@mcomputers.cz

 Kód NUTS: CZ031

 Internetová adresa: (URL): www.mcomputers.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: C SYSTEM CZ a.s.

 IČO: 27675645

 Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10

 Obec: Brno

 PSČ: 63600

 Země: CZ

 Tel.: +420 532140111

 E-mail: brno@csystem.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.csystem.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

 Úřední název: S&T CZ s.r.o.

 IČO: 44846029

 Poštovní adresa: Na strži 1702/65

 Obec: Praha

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Tel.: +420 296538111

 E-mail: info@sntcz.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): sntcz.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

 Úřední název: Colsys s.r.o.

 IČO: 14799634

 Poštovní adresa: Buštěhradská 109

 Obec: Kladno

 PSČ: 27203

 Země: CZ

 Tel.: +420 312278111

 E-mail: kladno@colsys.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Internetová adresa: (URL): www.colsys.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

 Úřední název: BossCan ComPrint spol.s r.o.

 IČO: 63488191

 Poštovní adresa: Brněnská 1116

 Obec: Modřice

 PSČ: 664 42

 Země: CZ

 Tel.: +420 725720825

 E-mail: obchod@comprint.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.comprint.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: AUTOCONT a.s.

 IČO: 04308697

 Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34

 Obec: Moravská Ostrava

 PSČ: 70200

 Země: CZ

 Tel.: +420 910971111

 E-mail: info@autocont.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): www.autocont.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

 Úřední název: Microshop,s.r.o.

 IČO: 26165031

 Poštovní adresa: Pod Marjánkou 4

 Obec: Praha

 PSČ: 16900

 Země: CZ

 Tel.: +420 910971111

 E-mail: Microshop@Microshop.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Internetová adresa: (URL): www.microshop.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 11 000 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 11 000 000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Centrální zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. ZZVZ (dále jen „DNS“). DNS bude zaveden na dobu 24 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb pověřujících zadavatelů. DNS je zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje EZAK.
K II.1.7) a V.2.4) vzhledem ke skutečnosti, že se jedná teprve o zavedení DNS, představuje uvedená částka předpokládanou hodnotu zakázek zadávaných v DNS.
K V.2.1) vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zavedení DNS, představuje uvedené datum den zavedení DNS.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 17.07.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/123483

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie