Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:
Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-031666

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-018030

Evidenční číslo zakázky: Z2018-018030

Datum uveřejnění ve VVZ: 17.09.2018 2:06:36

Název zadavatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

IČO zadavatele: 00845451
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

 IČO: 00845451

 Poštovní adresa: Těšínská 138/35

 Obec: Ostrava – Slezská Ostrava

 PSČ: 710 16

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 Tel.: +420 542210351

 E-mail: vz@mt-legal.com

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní adresa: (URL): www.slezska.cz/cs

 Adresa profilu zadavatele: (URL): vz-slezska.ostrava.cz/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

II.1.2)Hlavní kód CPV

 79710000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:
Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 3500,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 79710000

 79714100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místa plnění pro každou z částí Zakázky jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části.
Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Místem plnění veřejné zakázky je
• pro část 1
a) Náměstí Jurije Gagarina 4/1196, 5/1195, 6/1194 (3 klávesnice, 42 čidel)
b) Sídlo objednatele Těšínská 138/35 (1 klávesnice, 18 čidel)
c) Galerie Těšínská 138/35, Slezská Ostrava (1 klávesnice, 7 čidel, 5 digitálních kamer)
d) Kulturní dům Na Druhém 358/4, Ostrava - Muglinov (2 klávesnice, 8 čidel)
e) Pečovatelská služba Heřmanická 1857/19a, Slezská Ostrava - krček (1 klávesnice, 8 čidel)
f) Nebytový objekt Riegrova 1/3, Ostrava - Hrušov (1 klávesnice, 8 čidel)
g) Dům s pečovatelskou službou Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglinov (2 klávesnice, 8 čidel)

 Kritérium nákladů

 Název: Celková cena za ostrahu objektů podle čl. III odst. 1.1. Smlouvy/měsíc

 Váha: 35

 Název: Součet jednotkových odměn čl. III odst. 1.2. Smlouvy za provedení 1 servisu EZS celkem za všechny objekty

 Váha: 25

 Název: Sazba za 1 výjezd zásahové jednotky k 1 objektu dle čl. III odst. 1.3. Smlouvy

 Váha: 25

 Název: Jednotková odměna za 1 hodinu ostrahy budov dle čl. III odst. 1.4. Smlouvy

 Váha: 15

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 79710000

 79714100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ080

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je pro část 2:
a) Hřbitovní správa Těšínská 105, ústřední hřbitov
b) Azylový dům pro rodiny s dětmi Na Liščině 2/338, Ostrava – Hrušov.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části.
Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava.

 Kritérium nákladů

 Název: Hodinová sazba za fyzickou ostrahu Hřbitovní správy dle čl. III odst. 1.1. Smlouvy

 Váha: 65

 Název: Hodinová sazba za fyzickou ostrahu Azylového domu dle čl. III odst. 1.2 Smlouvy

 Váha: 35

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 105-239671

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 1

 Název: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.09.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

 IČO: 25388088

 Poštovní adresa: Listopadová 295/32

 Obec: Ostrava - Kunčičky

 PSČ: 71800

 Země: CZ

 Tel.: +420 596237441

 E-mail: COSKA@COSKA.CZ

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): www.coska.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1190080,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 3500,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 2

 Název: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.09.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 8
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: SASB strážní a úklidová služba s.r.o.

 IČO: 26811995

 Poštovní adresa: Listopadová 295/32

 Obec: Ostrava - Kunčinky

 PSČ: 71800

 Země: CZ

 Tel.: +420 596237441

 E-mail: info@sasb.cz

 Kód NUTS: CZ080

 Internetová adresa: (URL): www.sasb.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5866560,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 77,50

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 K bodům II.1.7, V.2.4:
Cena za plnění předmětu části 1 veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené dne 12. 9. 2018 mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem činí:
• Celková cena za ostrahu objektů za měsíc - 3.500,- Kč bez DPH
• Součet jednotkových odměn za provedení 1 servisu ETS celkem za všechny objekty - 6.800,- Kč bez DPH.
• Sazba za 1 výjezd zásahové jednotky k 1 objektu - 350,- Kč bez DPH
• Jednotková odměna za 1 hodinu ostrahy budov - 77,50 Kč bez DPH
Cena za plnění předmětu části 2 veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené dne 12. 9. 2018 mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem činí:
• Hodinová sazba za fyzickou ostrahu Hřbitovní správy - 77,50 Kč bez DPH
• Hodinová sazba za fyzickou ostrahu Azylového domu - 77,50 Kč bez DPH

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 13.09.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/85225

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie