Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem zakázky je dodávka enterální výživy, a to jak perorální, tak sondové výživy. Zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 13 částí, dodavatelé jsou oprávněni podat svou nabídku na libovolný počet částí. Smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu 12 měsíců s výjimkou 13. části veřejné zakázky na zapůjčení enterálních pump a dodávku setů do enterálních pump, u které budou smlouvy uzavřeny na dobu 4 let.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Enterální výživa

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-032147

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-014519

Evidenční číslo zakázky: Z2017-029256

Datum uveřejnění ve VVZ: 19.09.2018 2:01:33

Název zadavatele: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

IČO zadavatele: 48512478
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

 IČO: 48512478

 Poštovní adresa: Polní 553/3

 Obec: Brno

 PSČ: 63900

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Markéta Stuchlíková

 Tel.: +420 532299348

 E-mail: marketa.stuchlikova@nmbbrno.cz

 Kód NUTS: CZ064

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Enterální výživa

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 33610000

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Brno

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je dodávka enterální výživy, a to jak perorální, tak sondové výživy. Zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 13 částí, dodavatelé jsou oprávněni podat svou nabídku na libovolný počet částí. Smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu 12 měsíců s výjimkou 13. části veřejné zakázky na zapůjčení enterálních pump a dodávku setů do enterálních pump, u které budou smlouvy uzavřeny na dobu 4 let.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 2919000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 1

 Název: Základní sipping

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka základního sippingu.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Želetavská 1525/1

 Obec: Praha

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Tel.: +420 225270111

 E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 2484,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 2

 Název: Sipping s vyšším obsahem energie, onkologický sipping

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka sippingu s vyšším obsahem energie a onkologického sippingu.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Na strži 1702/65

 Obec: Praha

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 225270111

 E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 7801,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 3

 Název: Krémový sipping, sipping s vyšším obsahem energie, sipping bez obsahu tuku, dekubity, hojení ran

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmetem zakázky je dodávka těchto produktů: krémový sipping, sipping s vyšším obsahem energie, sipping bez obsahu tuku, sipping pro pacienty s dekubity a pro hojení ran.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ViaPharma s.r.o.

 IČO: 14888742

 Poštovní adresa: Na Florenci 2116/15

 Obec: Praha

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 315636672

 E-mail: transferpraha@viapharma.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 68765,46

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 4

 Název: Proteinový koncentrát

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka proteinového koncentrátu.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Nestlé Česko s.r.o.

 IČO: 45799504

 Poštovní adresa: Mezi vodami 2035/31

 Obec: Praha

 PSČ: 143 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800135135

 E-mail: info@nestle.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1200,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 5

 Název: Diabetický sipping

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka diabetického sippingu.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Na strži 1702/65

 Obec: Praha

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 225270111

 E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 23500,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 7

 Název: Základní sondová výživa, sondová výživa s vyšším obsahem energie, základní sondová výživa s obsahem vlákniny

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka těchto produktů: základní sondová výživa, sondová výživa s vyšším obsahem energie, základní sondová výživa s obsahem vlákniny

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Nestlé Česko s.r.o.

 IČO: 45799504

 Poštovní adresa: Mezi vodami 2035/31

 Obec: Praha

 PSČ: 143 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 800135135

 E-mail: info@nestle.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 34150,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 8

 Název: Nízkosacharidová sondová výživa s vyšším obsahem tuků, nízkoproteinová diabetická sondová výživa

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka těchto produktů: nízkosacharidová sondová výživa s vyšším obsahem tuků, nízkoproteinová diabetická sondová výživa.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Na strži 1702/65

 Obec: Praha

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 225270111

 E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 18770,00

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 9

 Název: Vysokoproteinová diabetická sondová výživa, sondová výživa pro dekubity

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka těchto produktů: vysokoproteinová diabetická sondová výživa a sondová výživa pro dekubity.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ViaPharma s.r.o.

 IČO: 14888742

 Poštovní adresa: Na Florenci 2116/15

 Obec: Praha

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 315636672

 E-mail: transferpraha@viapharma.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 34649,93

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 10

 Název: Vysokosacharidová sondová výživa (pro intenzivní péči)

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je dodávka vysokosacharidové sondové výživy (pro intenzivní péči).

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Želetavská 1525/1

 Obec: Praha

 PSČ: 140 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 225270111

 E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 4524,13

 Zakázka č.: 1

 Část zakázky č.: 13

 Název: Zapůjčení enterálních pump, dodávka setů do enterálních pump

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

 Předmětem zakázky je zapůjčení enterálních pump a dodávka setů do enterálních pump.

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 33610000

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 30.06.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Nestlé Česko s.r.o.

 IČO: 45799504

 Poštovní adresa: Mezi Vodami 2035/31

 Obec: Praha

 PSČ: 143 20

 Země: CZ

 Tel.: +420 800135135

 E-mail: info@nestle.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 19500,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Jedná se o oznámení za 2. kvartál roku 2018.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 18.09.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/86051

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie