Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. číslo st. 1849 v k.ú. Olomouc-město.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace – technické prováděcí dokumentace.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015162

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015162

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:01:01

Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci

IČO zadavatele: 61989592
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci

 IČO: 61989592

 Poštovní adresa: Křížkovského 511/8

 Obec: Olomouc

 PSČ: 77147

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková

 Tel.: +420 585631118

 E-mail: petra.vopalkova@upol.cz

 Fax: +420 585631012

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.upol.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.upol.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45454100

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 1849, obec Olomouc, kat. území Olomouc–město.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. číslo st. 1849 v k.ú. Olomouc-město.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace – technické prováděcí dokumentace.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 8 050 000,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12

 Zakázka/část je zadaná: ne

IV.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

IV.3.2)Informace o nabídkách

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/116147

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie