Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 Technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia odborných seminárov a konferencií   
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia odborných seminárov a konferencií pre účastníkov, ktorí sa budú zúčastňovať rôznych foriem vzdelávania, pričom sa môžu využívať aj pre účastníkov pracovných stretnutí, pracovných skupín, pracovných porád, konferencií a seminárov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 Technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia odborných seminárov a konferencií   
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia odborných seminárov a konferencií pre účastníkov, ktorí sa budú zúčastňovať rôznych foriem vzdelávania, pričom sa môžu využívať aj pre účastníkov pracovných stretnutí, pracovných skupín, pracovných porád, konferencií a seminárov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“   
Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Dejepis, Slovenský jazyk, Matematika, Občianska výchova, Etická výchova,ochranné odevy a ochranné pomôcky, záhradnícke náradia, záhradnícke potreby, osivo a hnojivo.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“   
Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Dejepis, Slovenský jazyk, Matematika, Občianska výchova, Etická výchova,ochranné odevy a ochranné pomôcky, záhradnícke náradia, záhradnícke potreby, osivo a hnojivo.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“   
Nákup: Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Dejepis, Slovenský jazyk, Matematika, Občianska výchova, Etická výchova ,ochranné odevy a ochranné pomôcky, záhradnícke náradia, záhradnícke potreby, osivo a hnojivo, Predmet zákazky pozostáva z 3 samostatných súborov - časti. a) 2.2.6. a 2.2.13. Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Odborný výcvik -( OOPP) b) 2.2.7. - 2.2.12. a 2.2.14. - 2.2.19 Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Odborný výcvik (záhradnícke náradia, záhradnícke potreby, osivo a hnojivo.) c) 3.4.5.a 3.4.6. Didaktické pomôcky a didaktická technika pre Dejepis, Slovenský jazyk, Matematika, Občianska výchova, Etická výchova (Nástenná mapa s CD, Obrazy laminované, výukové DVD)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
GRD, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.“   
V rámci zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzkových stavieb sa bude realizovať zateplenie strechy tepelnoizolačnými panelmi, zateplenie obvodových stien a sokla, výmena okien, dvier a vrát, výmena klampiarskych prvkov a úprava podlahy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
GRD, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.“   
V rámci zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzkových stavieb sa bude realizovať zateplenie strechy tepelnoizolačnými panelmi, zateplenie obvodových stien a sokla, výmena okien, dvier a vrát, výmena klampiarskych prvkov a úprava podlahy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
GRD, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.“   
V rámci zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzkových stavieb sa bude realizovať zateplenie strechy prevádzkových stavieb tepelnoizolačnými panelmi, zateplenie obvodových stien a sokla, výmena okien, dvier a vrát, výmena klampiarskych prvkov a úprava podlahy. Výkaz výmer a projekt je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
GRD, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.“   
V rámci zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzkových stavieb sa bude realizovať zateplenie strechy prevádzkových stavieb tepelnoizolačnými panelmi, zateplenie obvodových stien a sokla, výmena okien, dvier a vrát, výmena klampiarskych prvkov a úprava podlahy. Výkaz výmer a projekt je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
GRD, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.“   
V rámci zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzkových stavieb sa bude realizovať zateplenie strechy tepelnoizolačnými panelmi, zateplenie obvodových stien a sokla, výmena okien, dvier a vrát, výmena klampiarskych prvkov a úprava podlahy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národné športové centrum
„ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY - DODÁVKA PC A IT KOMPONENTOV“   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru na zabezpečenie zvýšenia kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a to notebooky, multifunkčné zariadenia, software, video konferenčný systém a interaktívne dataprojektory s plátnom
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Národné športové centrum
„ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY - DODÁVKA DIDAKTICKÝCH A METODICKÝCH POMÔCOK“   
Dodávka didaktických a metodických pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy.Tieto pomôcky sú určené na pohybové, športové hry, individuálne športy, plávanie a do prírody, gymnastiku a estetickú aktivitu a na diagnostiku zdatnosti. . Súčasťou dodávky bude aj logistika a distribúcia uvedených pomôcok do všetkých okresov v SR.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Národné športové centrum
„ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY - DODÁVKA DIDAKTICKÝCH A METODICKÝCH POMÔCOK“   
Dodávka didaktických a metodických pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy.Tieto pomôcky sú určené na pohybové, športové hry, individuálne športy, plávanie a do prírody, gymnastiku a estetickú aktivitu a na diagnostiku zdatnosti. . Súčasťou dodávky bude aj logistika a distribúcia uvedených pomôcok do všetkých okresov v SR.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
WELLCORE, s.r.o.
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti WELLCORE, s.r.o. zavedením inovatívnej a vyspelej technológie“   
Predmetom zákazky je - CNC vertikálne obrábacie centrum. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
reklama BARTOŠ, s.r.o.
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti reklama BARTOŠ, s. r. o. zavedením inovatívnej tlačiarenskej technológie“.   
Predmetom zákazky sa skladá z 5 samostatných častí. Sú to dodávky nasledovných tlačiarní: časť 1. Laserové zariadenie na popis kovových predmetov, časť 2. Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu, časť 3. Rotačný sieťotlačový poloautomat, časť 4. Poloautomatický sieťotlačový karusel na potlač textilu, časť 5. Tlačiareň na priamu potlač reklamných predmetov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie