Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne   
Predmetom zákazky sú stavebné práce riešiace zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie sokla, markízy nad požiarnym schodiskom, výmenu drevených okien a dverí za nové plastové okná a dvere, atď.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení   
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Sereď
Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. II.etapa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie Športová ulica v časti od Dlhej ulice po Lúčnuulicu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Skýcov
Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov   
vybudovanie turistickej rozhľadne na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice - Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli - I.etapa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej plynovej parnej a teplovodnej kotolne na teplovodnú podporu OZE-slnečných kolektorov, stavebné úpravy jestvujúcej kotolne v nutnom rozsahu, realizácia vonkajšej ochrany pred atmosferickým prepätím (LPS) plynovej kotolne a regulačnej stanice plynu vonkajšia časť a uzemnenie. Postup prác je potrebné koordinovať s prevádzkovými potrebami zariadenia. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.Činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecnezáväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Generálne opravy leteckých motorov z lietadiel typovej rady L-410   
Generálne opravy leteckých motorov M-601E a dielenské revízie leteckých motorov M601-D z lietadiel typovej rady L-410 v roku 2016
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť stavebno-technického dozoru pre projekt D1 Budimir-Bidovce   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebnotechnického dozoru na projekte D1 Budimír-Bidovce, ktoré bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Technická univerzita v Košiciach
Súbor prístrojov   
Súbor prístrojov pre výskum reziduálnych napätí podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave.   
9775 - POP Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave   
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave SO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Varín
Rozšírenie kanalizácie aglomerácie Varín   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s rozšírením kanalizácie vaglomerácií Varín. Dolná Tižiná, ul. Hodoňova, ul, Za vrcholom,obec Gbeľany ul. Kaštieľná,obec nededza lokalita STAV I.etapa,obec Strečno, obec Stráža,obec Varín ul. Starohradská, ul. Železničná.Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Vykonávanie údržby, servisných služieb a odborných prehliadok výťahov   
Predmetom zákazky je vykonávanie údržby a opravy, servisných služieb a odborných prehliadok výťahov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky na obdobie 48 mesiacov.
Opravárske a údržbárske služby
Psychiatrická liečebňa Sučany
Rekonštrukcia oplotenia celého areálu PL Sučany   
Rekonštrukcia oplotenia areálu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie