Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 87560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátne divadlo Košice
Dodávka pružnej mobilnej podlahy a transportných vozíkov   
Predmetom zákazky je dodanie pružnej podlahy pre mobilné použitie s nutnou úpravou na mieste dodania podľa kladačského plánu javiska - príloha k SP ( atypické členenie priestorov javiska) pre potreby súboru baletu a transportných vozíkov vrátane upínacích pásov (gurtní) na jej prepravu a uskladnenie. Dodanie predmetu zákazky je vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania. Súčasťou dodávky je predvedenie montáže, demontáže dodanej mobilnej podlahy na mieste dodania a jej správneho uloženia na transportné vozíky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel   
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy   
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej aj "PSL") s platnosťou na obdobie rokov 2017-2026 na všetkých lesných pozemkoch podľa čiastkových zmlúv, na časti Západ a na časti Východ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Považská Bystrica
Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s vybudovaním splaškovej stokovej siete o dĺžke na 17 941 m, 555 ks kanalizačných prípojok a 5 ks čerpacích staníc s napojením na jestvujúcu kanalizáciu.Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Oprava a údržba železničných vlečiek   
Oprava a údržba železničných vlečiek
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Technická univerzita v Košiciach
Poskytnutie servisu a používateľskej podpory knižničného informačného systému DAWINCI   
Poskytnutie servisu a používateľskej podpory knižničného informačného systému DAWINCI, zabezpečenie bezproblémového chodu informačného systému, bezplatnej implementácie legislatívnych zmien,konzultačné, analytické a programátorské služby a školenie používateľov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
eustream, a.s.
Stredná oprava plynových generátorov LM2500+ DLE R5 a R6 KS01   
Stredná oprava plynových generátorov LM2500+DLE turbokompresorových jednotiek R5 a R6, umiestnených na KS01Veľké Kapušany, po 25000 prevádzkových hodinách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Prievidza
Zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta Prievidza   
Výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza. Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom predpokladaného počtu tarifných kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t.j. za obdobie 1 rok a 7 mesiacov a činí na rok 2016 856 028 tarifných km. Za rok 2017 je to 1 456 189 tarifných km. Spolu za celú dobu trvania zmluvy ide teda o 2 312 217 tarifných km. Celkový predpokladaný počet tarifných kilometrov za celú dobu plnenia tejto zákazky je stanovený z aktuálnych cestovných poriadkov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúr a uverejnenie informácií o Žilinskom samosprávnom kraji v printových a elektronických médiách   
Predmetom zákazky sú reklamné služby spočívajúce v redakčných úpravách, grafickom a textovom spracovaní,jazykových korektúrach a v uverejňovaní platenej inzercie, prostredníctvom ktorej bude ŽSK informovať obyvateľovkraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch, ako i svojej činnosti vprintových a elektronických médiách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Obec Zariečie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC   
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dojč
Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Dojč   
Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Dojč
Stavebné práce
Obec Trstené pri Hornáde
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu obecného úradu v obci Trstené pri Hornáde za účelom zvýšenia jehoenergetickej efektívnosti. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malčice
Nákup techniky pre zberný dvor   
Predmetom zákazky je nákup novej techniky pre zberný dvorNákladné vozidlo s hákovým nakladačom a nadstavbou na BRO kontajner pre hákový nakladačUniverzálny traktor s čelným nakladačomPríves za traktor malýBio rezací a sekací vozKontajnerový traktorový príveskontajner pre ramenový nakladačZákladná lopataKombinovaná lopataPresuvný podkop
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, obuv - blúzy pracovné, nohavice pracovné, ochranné plášte, ochranné vesty, kombinézy, tričká s krátkymi rukávmi, gamaše zváračské, zástery ochranné, ochranné pokrývky hlavy, chrániče kolien, nohavice ochranné, košele, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné, prostriedky na ochranu dýchacích ciest, zraku, čuchu, sluchu a hlavy...
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov   
Predmetom zákazky sú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka zálievkovej a lepiacej hmoty, dodávka amorfného prášku, ošetrovacieho prostriedku, mazacej emulzie a plastifikátora.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie