Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 282 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Oxygenátory a hadicové sety   
Predmetom zákazky sú oxygenátory a hadicové sety.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Univerzitná nemocnica Martin
ZP pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckych pomôcok pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Žilinský samosprávny kraj
Nákup kompletného vybavenia dialyzačného strediska pre OP Námestovo   
2.PREDMET ZÁKAZKY Predmet zákazky pozostáva z troch samostatných častí a to:časť č. 1 : Dialyzačné monitory, dialyzačné lôžka, vrátane spotrebného materiáluPredmetom zákazky pre prvú časť obstarávania je:-a/ nákup 6 ks nových dialyzačných monitorov na realizáciu hemodiafiltrácie, nákup 5 ks nových dialyzačných lôžok-b/ nákup dialyzačných setov kompatibilných s dialyzačným monitorom, dialyzátorov, dialyzačných ihiel a pyrogénnych filtrov na obdobie 48 mesiacov.časť č. 2 : Dialyzačné koncentráty Predmetom zákazky pre druhú časť obstarávania je:-nákup dialyzačných koncentrátov na obdobie 48 mesiacov časť č. 3 : Zariadenie na úpravu vodyPredmetom zákazky pre tretiu časť obstarávania je:-nákup zariadenia pre úpravňu vody pre dialýzu Oravskej polikliniky Námestovo
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky je dodávka Implantovateľných prístrojov (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvomvrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textovýrozsah, uvedený v súťažných podkladov, rozdelený do ôsmych častí. Uchádzač je povinný predložiť ponuku len napoložky, ktoré sa nachádzajú v databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu   
Špeciálny zdravotnícky materiál - implantabilné prístroje ( s kompletným príslušenstvom vrátane elektród ) pre elektroimpulzoterapiu srdcového rytmu a srdcového zlyhávania ( implantabilných kardiostimulátorov a defibrilátorov - ICD ).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka srdcových chlopňových protéz   
Predmetom zákazky je dodávka mechanických chlopňových protéz, biologických chlopňových protéz, anuloplastických ringov, aortálnych konduitov a bezstehových chlopňových protéz pre verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do 19 (slovom: deväťnástich) častí. Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na produkty, ktoré sa nachádzajú v databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka srdcových chlopňových protéz   
Predmetom zákazky je dodávka mechanických chlopňových protéz, biologických chlopňových protéz, anuloplastických ringov, aortálnych konduitov a bezstehových chlopňových protéz pre verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do 19 (slovom: deväťnástich) častí. Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na produkty, ktoré sa nachádzajú v databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Hodnota 2 271 500,0000 EUR
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie mobilného, elektromechanického, individuálne konfigurovateľného prístroja, určeného na zabezpečenie mimotelového obehu počas kardiologickej operácie, pozostávajúci zo základnej oceľovej konzoly,rotačných čerpadiel, centrifugálneho čerpadla, teleskopických držiakov, systémového panelu, zmiešavača plynov atermoregulačnej jednotky. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú nasledovné služby uvedené spojené s dodaním tovaru. - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky - montáž a inštalácia zariadenia a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii - uvedenie zariadenia do prevádzky - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia - odovzdanie dokumentácie - technická dokumentácia, manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu - servisné služby dostupné do 24 hodín. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Žilinský samosprávny kraj
Nákup kompletného vybavenia dialyzačného strediska pre OP Námestovo   
Predmet zákazky pozostáva z troch samostatných častí a to: časť č. 1 : Dialyzačné monitory, dialyzačné lôžka, vrátane spotrebného materiálu časť č. 2 : Dialyzačné koncentráty časť č. 3 : Zariadenie na úpravu vody
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Kardiostimulátory s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka implantabilných prístrojov - kardiostimulátorov a príslušenstva pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu. Predmet zákazky je rozdelený do 31 samostatných ucelených častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie