Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 400 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Generálna oprava kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136   
Predmetom zákazky je vykonávanie generálnej opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.   
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
SERVIS A ÚDRŽBA SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL   
Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidlách Žilinskej univerzity v Žiline.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Servis a údržba služobných motorových vozidiel   
Vykonávanie servisných prehliadok, opráv a údržby osobných motorových vozidiel MERCEDES, AUDI, ŠKODA,VOLKSWAGEN.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel AUDI, VOLKSWAGEN a ŠKODA.   
Vykonávanie servisných prehliadok, opráv a údržby osobných motorových vozidiel AUDI, VOLKSWAGEN a ŠKODA.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Úrad vlády Slovenskej republiky
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL   
Služby záručných a pozáručných opráv a servisu služobných motorových vozidiel pre továrenské značky Volkswagen, Škoda, Mercedes, Fiat, Renault a Multikar M26,5 vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletného záručného a pozáručného servisu, opráv a údržby a pneuservisslužobných motorových vozidiel.Servisné služby tvoriace predmet tejto zákazky sú obstarávané pre pracoviská verejného obstarávateľa a pre detskédomovy v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Generálna oprava kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136   
Predmetom zákazky je vykonávanie generálnej opravy kosačiek trávnatých porastov STP-C 133 a 136 .
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Opravy a údržba automobilov N2G – Land Rover Defender 110 Station Wagon   
Vykonávanie servisných prehliadok, opráv a údržby vojenských vozidiel Land Rover Defender 110 Station Wagon
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
OPRAVA, SERVIS ÚŽITKOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SÚVISIACE VYBAVENIE   
Predmet zákazkyČasť zákazky č.1.: Oprava s servis osobných motorových vozidielČasť zákazky č.2.: Oprava s servis nákladných motorových vozidielPodľa časti predmetu zákazky na ktoré uchádzač predkladá ponuku je uvedená v prílohe súťažných podkladov suvedením zoznamu vozidiel s výhradou znížiť alebo zvýšiť vymedzený počet vozidiel na opravu a servis, podľa aktuálnej obmeny vozového parku. Časť zákazky č. 1 Oprava a servis osobných motorových vozidiel zahŕňa okrem všetkých motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t aj vozidlá ako štvorkolka, prívesný vozík, malý motocykel, vysokozdvižný vozík, kolesový traktor a drvička. Časť zákazky č. 2 Oprava a servis nákladných motorových vozidiel zahŕňa všetky motorové vozidlá s celkovouhmotnosťou nad 3,5 t. Každá časť zákazky je členená do dvoch podskupín služieb označených ako A, B, nasledovne: Podskupina služieb A: Pravidelný servis a opravy služobných motorových vozidielPodskupina služieb B: Mimoriadny servis a opravy služobných motorových vozidiel Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 k SP, kde je zadefinovaný rozsah a obsah Opisu podľa časti zákazky 1 až časti zákazky 2
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.   
Predmetom zákazky sú opravy a revízie 2 typov samohasiacich zariadení v autobusoch SAH FE - 36 a Firestop LSHZ CFA. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Úrad vlády Slovenskej republiky
Servis a opravy motorových vozidiel   
Služby záručných a pozáručných opráv a servisu služobných motorových vozidiel pre továrenské značky Volkswagen, Škoda, Mercedes, Fiat, Renault a Multikar M26,5 vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Servis a údržba služobných motorových vozidiel   
Vykonávanie servisných prehliadok, opráv a údržby osobných motorových vozidiel MERCEDES, AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
„SERVIS A ÚDRŽBA SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL“   
Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidlách Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v bode 36 Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks   
Generálna oprava vozidiel TATRA 815. Súčasťou generálnych opráv je výmena kabín za nový typ pri zachovaní pôvodného charakteru vnútornej výbavy v počte 10 ks. Kópie technických preukazov sú súčasťou súťažných podkladov ako príloha č.1. Vozidlá je možné obhliadnuť v areáli jednotlivých závodov SC SK. V prípade obhliadky alebo doplňujúcich informácií je potrebné vopred kontaktovať poverené osoby, ktoré budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie