Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 13945 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Štiavnička
2.1Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička   
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Rožňava
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave   
Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov.- obnova a zateplenie strešných plášťov,- vyspravenie poškodených strešných ríms a atík,- obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií)- výmena strešného výlezu- výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Leopoldov
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove   
Výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na zákazku Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove, ktorá pozostáva z účelovej zmeny dispozičného riešenia interiéru objektu, doplnenia hygienických zariadení v zmysle platných noriem a predpisov, celkovej modernizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien, zateplením objektu za účelom dosiahnutia energetickej úspornosti, tiež s výmenou vnútornej inštalácie, potrubných rozvodov, dlažby a obkladov, sanity, osvetlenia, vykurovacieho systému a vykurovacích telies, s inštaláciou nového jednoduchého ozvučenia areálu a demontáž pôvodného, požiarno bezpečnostná ochrana, zriadenie kanalizačnej prípojky pre byt na prízemí s následným zrušením žumpy, odvedenie dažďových vôd zo strechy do dažďovej kanalizácie, terénne úpravy pred budovou a ďalšie súvisiace stavebné (ale aj búracie) práce v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rudina
Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením vodovodnej siete v obci Rudina, a to v častiach obce Zadky a U Slivku podľa vypracovaného projektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1   
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.1.Stavebné úpravy strechy haly výroby v Liptovskom Mikuláši2.Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela - Lippek Liptovský Mikuláš3.Stavebné úpravy v polyfunkčnom bytovom dome s.č. 5350 (zriadenie predajňa potravín Baničné)4.Rekonštrukcia osvetlenia pekáreň LIKAVKA5.Stavebné úpravy predajne Dúbrava výmena okien a úprava čelnej fasády objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Oravská Jasenica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenievodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale   
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna OndrejaNepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolná Krupá
Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK - Podhájska ulica Dolná Krupá.   
Zákazka sa zadáva na stavebné práce, ktoré riešia rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a opravu časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva, resp. je vo veľmi zlom technickom stave.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinský samosprávny kraj
Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne   
Predmetom zákazky sú stavebné práce riešiace zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie sokla, markízy nad požiarnym schodiskom, výmenu drevených okien a dverí za nové plastové okná a dvere, atď.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení   
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Sereď
Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. II.etapa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie Športová ulica v časti od Dlhej ulice po Lúčnuulicu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave.   
9775 - POP Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave   
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave SO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Varín
Rozšírenie kanalizácie aglomerácie Varín   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s rozšírením kanalizácie vaglomerácií Varín. Dolná Tižiná, ul. Hodoňova, ul, Za vrcholom,obec Gbeľany ul. Kaštieľná,obec nededza lokalita STAV I.etapa,obec Strečno, obec Stráža,obec Varín ul. Starohradská, ul. Železničná.Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel   
Trebišov - rekonštrukcia budovy č.15 - technická opravovňa vozidiel
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie