Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Štiavnička
2.1Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička   
Výstavba ľavostranného chodníka v obci Štiavnička 1,5 m širokého 733 m dlhého so zámkovou dlažbou
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rudina
Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením vodovodnej siete v obci Rudina, a to v častiach obce Zadky a U Slivku podľa vypracovaného projektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Oravská Jasenica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenievodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Krupá
Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK - Podhájska ulica Dolná Krupá.   
Zákazka sa zadáva na stavebné práce, ktoré riešia rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a opravu časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva, resp. je vo veľmi zlom technickom stave.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení   
Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Sereď
Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. II.etapa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie Športová ulica v časti od Dlhej ulice po Lúčnuulicu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave.   
9775 - POP Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Varín
Rozšírenie kanalizácie aglomerácie Varín   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s rozšírením kanalizácie vaglomerácií Varín. Dolná Tižiná, ul. Hodoňova, ul, Za vrcholom,obec Gbeľany ul. Kaštieľná,obec nededza lokalita STAV I.etapa,obec Strečno, obec Stráža,obec Varín ul. Starohradská, ul. Železničná.Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Považská Bystrica
Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s vybudovaním splaškovej stokovej siete o dĺžke na 17 941 m, 555 ks kanalizačných prípojok a 5 ks čerpacích staníc s napojením na jestvujúcu kanalizáciu.Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Zariečie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC   
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Lovinobaňa
Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP - Lovinobaňa   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP - Lovinobaňa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
BYSPRAV spol. s r.o.
Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov vykurovania a teplej vody v Galante - Revolučná časť 2. 3.   
Zákazka rieši čiastočnú rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania (ÚK), rozvodu ohriatej pitnej vody (OPV) a cirkulácie OPV (CIR) na okruhu Revolučná štvrť 2. a 3 časť v Galante. Stavebné práce budú zamerané na odkrytie zeminy nad energokanálom, v ktorom sú uložené existujúce potrubia, odstránenie krycích betónových dosiek a jednej strany betónového kanála, demontáž a likvidácia pôvodných potrubí, dodávka a montáž nových predizolovaných potrubí rozvodov ÚK, rozvodu OPV a CIR v trase existujúcich rozvodov, tlakové skúšky, revízne správy, zakrytie potrubí, terénne úpravy uvedenie rozkopávok do pôvodného stavu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Ivanka pri Dunaji
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa – Stoka Gaštanová   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa Stoka Gaštanová, vrátane prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Malacky
Rekonštrukcia Cesty mládeže v Malackách   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a odvodnenie Cesty mládeže v Malackách v úseku od Záhoráckej ulice po Veľkomoravskú ulicu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Parčík Bela IV. - Príhradobný priestor medzi ulicami Jerichova a Hornopotočná v Trnave   
Projekt rieši úpravu prihradobného priestoru medzi ulicami Jerichova a Hornopotočná, kde vznikne odpočinková zóna. Efektívne využitie riešených plôch so zachovaním konštrukcií základnej kostry komunikačného systému riešeného územia s vhodným doplnením spevnených plôch, zelene, mobiliáru s cieľom zlepšiť podmienky prepojenia ulíc Jerichova a Hornopotočná pre peších, skultúrniť prostredie s dôrazom na poskytnutie odpočinkových zón pre obyvateľov ale aj tranzitujúcich chodcov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie