Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2161 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia bytových jadier a systému ÚK pre bytový dom v BARACHA ZSS Bardoňovo   
Bytový dom - osem identických sociálnych zariadení - kompletná výmena bytových jadier- vybúranie pôvodných drevených sendvičových stien kúpeľní a WC- vybúranie inštalovaných zariadení - vaňa, umývadlo, záchodová misa, kuchynská linka- vybudovanie priestorov, kúpeľní a WC vymurovaním nových stien- výmeny podláh a dverí- výmena zariaďovacích predmetov- rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechnických rozvodov- stavebné úpravy vyplývajúce a súvisiace s rekonštrukciou týchto priestorov- hydraulické vyregulovanie systému ÚK
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Psychiatrická liečebňa Sučany
Rekonštrukcia oplotenia celého areálu PL Sučany   
Rekonštrukcia oplotenia areálu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dodávka napájacej nádrže (Rekonštrukcia vykurovacieho systému Nemocnice sv. Cyrila a Metoda)   
Dodávka napájacej nádrže plynového parného kotla a príslušenstva, inštalácia v mieste plnenia, vrátane dodávky a inštalácie nádrže a súvisiacich technológií, napojenia na príslušné médiá a siete (voda, para, elektrika, odkal, odluh, odfuk), spustenia a uvedenia do prevádzky.Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu riešenia, dodanie príslušných dokladov, vykonanie odpovedajúcich východiskových revízií a skúšok (elektroinštalácie, stavebnej, tlakovej a pod.), vykonanie prvej úradnej skúšky tlakového celku, spustenie technologického celku do skúšobnej a následne do bežnej prevádzky a poučenia a zaškolenia obsluhy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Dobrohošť
Vykurovanie, chladenie kultúrneho domu Dobrohošť   
Vykurovanie, chladenie kultúrneho domu Dobrohošť. Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Svinice
Obnova obal. konštrukcií OÚ a KD Svinice a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia projektu zateplenia budov a prestavba budov v obci Svinice
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Rosina
Zateplenie Telocvične a výmena okien na pavilónoch ZŠ v Rosine   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - zateplenie objektu Telocvičňa a výmena pôvodných okien v telocvični a v pavilónoch Jarný, Letný, METRO Dúhový, Sklad a garáž základnej školy. Stavba bude pozostávať z piatich objektovTelocvičňa zateplenie /časť A/Telocvičňa výmena okien /časť B/Jarný pavilón výmena okienLetný pavilón výmena okienMETRO dúhový pavilón výmena okienSklad a garáž výmena okien + nátery Podrobný rozsah tvorí prílohu zmluvy o dielo č.13/2016
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami – areál SLDK   
V rámci navrhovanej stavby Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami bude vybudovaná nová dažďová kanalizácia v areáli objektu SLDK, ktorá bude zaústená do novo vybudovaných vsakovacích objektov dažďových vôd, ktoré sú umiestnené v areáli SLDK. Navrhovaná nová dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo striech budov v areáli SLDK a cez vsakovacie objekty bude priamo odvádzaná do podložia v areály, čím sa znížia celkové finančné náklady na likvidáciu dažďových vôd z areálov TU a tiež sa zníži zaťaženie verejnej kanalizácie o túto odpadnú dažďovú vodu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Široké
Elektroinštalácia pre obecné športové a oddychové centrum v Obci Široké   
Elektroinštalácie a inštalácie rozvodov signalizácie požiaru pre obecné športové a oddychové centrum v obci Široké.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Ratnovce
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ratnovce   
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ratnovce za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov a zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dodávka a montáž klimatizácie v HP a v OPLDZ   
SO 01 - Hlavný pavilón - klimatizácia priestorov hlavného pavilónu PN HronovceSO 02 Budova OPLDZ - klimatizácia budovy Oddelenia OPLDZ PN Hronovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Bajany
Zlepšenie tepelno – technických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu   
Predmetom zákazky je realizácia projektu zateplenia budovy v obci Bajany
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Novogal a.s.
„Prepojenie centrálneho zberu vajec na novú budovu triediarne“ – Novogal a.s.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcich dopravných pásov na prepravu vajec s doplnením nových častí a napojením na nový objekt triediarne.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Mechanické inštalácie
Obec Bara
Materská škola – Veľká Bara – Zateplenie a výmena okien a dverí   
Predmetom zákazky je realizácia projektu zateplenia budovy v obci Bara
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Orechová Potôň
Obnova obecného úradu Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, komplexná výmena otvorových konštrukcií za plastové a hliníkové s izolačným trojsklom a zasklenej steny za hliníkovú s izolačným dvojsklom so špeciálnymi vlastnosťami, komplexná obnova bleskozvodovej sústav, požiarne rebríky na ploché strechy, obnova komínového telesa na streche, výmena strešných žľabov, dažďových odpadov, oplechovania atiky, markíz, oplechovanie komína, sanácia vetracích a kanalizačných vetracích otvorov na streche, podhľadová konštrukcia, obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED, solárne fotovoltaické panely, príprava teplej pitnej vody a vetranie riešené vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami, čím dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy, k efektívnejšiemu využitiu zdroja tepla a k výraznému predĺženiu fyzickej životnosti objektu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Svätý Peter
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zahrnujúce zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a dverí v obvodových múroch, výmena krytiny, zateplenie strechy, nový odkvapový systém, výmena bleskozvodu, výmena klampiarskych prvkov, zateplenie suterénu, výmena osvetľovacích telies v objekte, výmena radiátorov a rozvodov vykurovacej sústavy, čím dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy, k efektívnejšiemu využitiu zdroja tepla a k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie