Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4327 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
KANYLY   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu - kanyly-arteriálne kanyly so zahnutým hrotom,-arteriálne kanyly s rovným a zošikmeným hrotom,-arteriálne kanyly femorálne,-venózne kanyly typu "dual stage",-venózne kanyly typu "triple stage",-venózne kanyly typu "single stage" rovné,-venózne kanyly typu "single stage" flexibilné,-venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage",-venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage",-venózne kanyly femorálne typu "dual stage",-kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov),-kanyly preplachové,-venózne kanylky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD06   
Lieky ATC skupiny B02BD06
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD03   
Lieky ATC skupiny B02BD03
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD04   
Lieky ATC skupiny B02BD04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový RTG zobrazovací systém.   
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém na báze pevne fixovaného motoricky ovládaného C-ramena s RTG stolom, určený na skiaskopickú a angiografickú diagnostiku s osobitným dôrazom na optimalizované použitie pre intervenčnú kardiológiu v celkovom množstve 1 kus
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Martin
Látky ničiace baktérie na systémové použitie   
Predmetom zákazky je dodávka liečiv látky ničiace baktérie na systémové použitie. Predmet zákazky je rozdelený do 37 samostatných ucelených častí. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmety osobnej starostlivosti   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme budú dodávky najmä papierových hygienických potrieb, toaletného papiera, papierových vreckoviek, papierových uterákov na ruky, papierových servítok, hygienických výrobkov z papiera, mydla, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 337.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 337.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
mobilný operačný stôl   
Mobilný operačný stôl polohovateľný s príslušenstvom na sekčnú sálu II.Gynekologicko- pôrodníckej kliniky FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a s tým súvisiacich služieb
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Martin
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie   
Predmetom zákazky je dodávka diagnostík pre biochemické vyšetrenie. Predmet zákazky je rozdelený do 28 samostatných ucelených častí.Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časťalebo jednu ponuku na viacero ucelených častíalebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.28).Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.Požiadavky na reagencie1. Reagencie vyrobené v súlade s ISO normami2. Označenie CE značkou3. Návody k používaniu v slovenskom alebo českom jazyku4. KBÚ dodané s prvou dodávkou reagencií5. Reagencie ready to use bez nutnosti ďalšej prípravyBližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD03   
Lieky ATC skupiny B02BD03
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD04   
Lieky ATC skupiny B02BD04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD06   
Lieky ATC skupiny B02BD06
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie