Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2563 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
KANYLY   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu - kanyly-arteriálne kanyly so zahnutým hrotom,-arteriálne kanyly s rovným a zošikmeným hrotom,-arteriálne kanyly femorálne,-venózne kanyly typu "dual stage",-venózne kanyly typu "triple stage",-venózne kanyly typu "single stage" rovné,-venózne kanyly typu "single stage" flexibilné,-venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage",-venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage",-venózne kanyly femorálne typu "dual stage",-kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov),-kanyly preplachové,-venózne kanylky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový RTG zobrazovací systém.   
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém na báze pevne fixovaného motoricky ovládaného C-ramena s RTG stolom, určený na skiaskopickú a angiografickú diagnostiku s osobitným dôrazom na optimalizované použitie pre intervenčnú kardiológiu v celkovom množstve 1 kus
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
mobilný operačný stôl   
Mobilný operačný stôl polohovateľný s príslušenstvom na sekčnú sálu II.Gynekologicko- pôrodníckej kliniky FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a s tým súvisiacich služieb
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Kardioplegické sety s príslušenstvom   
Špeciálne zdravotnícke pomôcky kardioplegické sety s príslušenstvom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy   
Predmetom obstarávanej zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii   
Predmetom obstarávanej zákazky je jednorázová chirurgická kryoablačná sonda určená na liečbu srdcových arytmií.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2   
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE   
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Gynekologický ultrazvukový prístroj - VO_01052016_ST   
Gynekologický ultrazvukový prístroj určený pre gynekologicko-pôrodnícke aplikácie
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Prenosný ultrazvukový prístroj VO_01052016_K   
Prenosný ultrazvukový prístroj
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na perkutánny embolizačný materiál vrátane príslušenstva.   
Špeciálny zdravotnícky materiál ku komplexnej embolizačnej a neurointervenčnej rádiologickej liečbe vrátane príslušenstva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Zdravotnícky nábytok do čakární   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka zdravotníckeho nábytku s antibakteriálnou a chemicky stálou úpravoudo čakární vyrobeného na mieru podľa technickej špecifikácie. Detailná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory   
Dodávky diagnostických reagencií vrátane spotrebného materiálu, kalibrátorov a prenájmu 2 ks nových nepoužívaných imunochemických analyzátorov, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, záložných zdrojov, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy zariadení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Žilinský samosprávny kraj
Injekčné striekačky a ihly pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.   
Predmetom postupu zadávania zákazky je výber dodávateľa/dodávateľov Injekčných striekačiek a ihiel pre všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Bližšia špecifikácia a rozsah obstarávaného obväzového materiálu je uvedený v časti B.1 Opis zákazky v týchto súťažných podkladoch.Zákazka pozostáva z dvoch samostatných častí, uchádzač môže predložiť svoju ponuku na jednu časť, alebo na obidve časti predmetu zákazky. Predmetom zákazky je dodávka požadovaných Injekčných striekačiek a ihiel pre potreby jednotlivých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí predovšetkým v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opisu predmetu zákazky /podľa jednotlivých častí / týchto súťažných podkladoch, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých nemocníc, na základe vystavených čiastkových objednávok. Presná špecifikácia a ďalšie požiadavky sú uvedené v časti B.1 Opis zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie