Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 194704 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti - zateplení administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Jedná se o zateplení fasády a střechy administrativní budovy společnosti. Součástí revitalizace je výměna otvorových výplní. Podrobný popis popsaných aktivit je obsažen v přiložené projektové dokumentaci a vymezen výkazem výměr.
Stavebné práce
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola s.r.o.
Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnáziumOPŽP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem akce je přístavba a nástavba části objektu o jedno podlaží pro vytvoření jak multimediálního pavilonu, přípraven, kabinetu a skladů a z toho vyplývající nutné stavební úpravy stávající přístavby budovy. Stavební pozemek a objekty se nachází v Zavadilské ulici č.p. 2472 na parc.č. 4234/2 a 4190/12. Vstup do objektu je stávající ze Zavadilské ulice. Jedná se o stávající stavbu, která v současnosti slouží pro účely soukromého gymnázia. Cílem akce je nástavba objektu o jedno podlaží a vytvoření tak moderního multimediálního pavilonu s přípravnami, kabinetu a skladů a z toho vyplývající stavební úpravy stávající budovy. Nástavba nižší části a stavební úpravy jsou navrženy jako trvalé stavby. Objekt je v současnosti obdélníkového tvaru, dvoupodlažní s plochou střechou. Je komunikačně propojen se sousední vícepodlažní hlavní budovou. Této budovy se stavební úpravy týkají jen v nutné míře komunikačniho propojení. Podélnou stranou je objekt orientován rovnoběžně se Zavadilskou
Stavebné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Svoz a likvidace odpadů v letech 2014 až 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb odpadového hospodářství na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem. Oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy na likvidaci odpadů ve I. čtvrtletí roku 2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Slavkov u Brna
Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce venkovního sportoviště v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělé vodopropustné povrchy, pískové a hlinitopísčité povrchy, zpevněné přístupové plochy, záchytné oplocení, oplocení areálu, základní rekonstrukci objektu skladu, sportovní vybavení, mobiliář a drobné terénní úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti - zateplení výrobní haly společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti výrobní haly společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Stavební práce spočívají v oddělení nevytápěných prostor pomocí sendvičových desek s výplní PUR tl. 80 mm, viz výkresy a výkaz výměr.
Stavebné práce
Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Hlavní polní cesty HC3 a HC8 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je výstavba polních cest a doplnění krajinné zeleně podél navržených polních cest HC3 a HC8, které jsou částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Provedení a vypracování evidenčních listů propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení a vypracování evidenčních listů u vybraných propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v jednotlivých okresech (spádových oblastech jednotlivých středisek zadavatele) v celkovém počtu 331 ks mostů v roce 2018.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Karlovarský kraj
Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázk v rámci tohoto zadávacího řízení je novostavba dvou rodinných domů, a to v ulici Nedbalova p.p.č. 2242/1, 2242/12, 3570/1, 3570/5 a ulici Všehrdova, p.p.č. 1072/6, katastrální území Aš, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci, a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součastí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením staveb a jejím předáním zadavateli. Jedná se o dva samostatně stojící rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami o mezních půdorysových rozměrech 12,90 x 10,85 m2. Dva zděné domy, přízemé, nepodsklepené s valbovou střechou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s.
TJ Slovan Velvary - hřiště s umělým povrchem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování hřiště s umělým povrchem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Turnov
Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova ul. č.p. 525.
Stavebné práce
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc
Montáž a demontáž lešení v kostele sv. Michala v Olomouci – východní kupole   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je montáž a demontáž trubkového lešení typu „D“ vč. dodávky a pronájmu podlážek a roznášecího základového roštu v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci pro účely restaurování východní kupole a přilehlých prostor. Trubkové lešení má zadavatel vlastní.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc
Restaurátorské práce v kostele sv. Michala v Olomouci – východní kupole   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci – východní kupole.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie