Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 192011 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Hrádek nad Nisou
Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení budovy knihovny ve městě Hrádek nad Nisou. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy SO 701 – Knihovna Jedná se o třípodlažní objekt na lichoběžníkovém půdoryse o rozměrech cca 11,1 m x 10,0 resp. 12,7 m. Výška objektu v hřebeni je cca 11,1 m. Budova je založena na železobetonových základových pasech a železobetonové základové desce. Nosné stěny objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické. SO 801 – Terénní úpravy, oplocení SO 802 – Demolice
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Železný Brod
KNIHOVNA S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM ČP. 737, ŽELEZNÝ BROD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu Jiráskovo nábřeží č.p. 737 umístěném na st.p..č 714/1 k.ú. Železný Brod, vč. řešení přilehlých zpevněných ploch, prostoru pro parkování a řešení napojení na inženýrské sítě. Stavba se nachází v zastavěné části území Města Železný Brod, na levém břehu Jizery na Jiráskově nábřeží. V současné době je objekt nevyužívaný. V minulosti sloužil jako výměníková stanice s provozem prádelny v patře. Nově navrženými úpravami dojde ke změně využití objektu na knihovnu s multifunkčním sálem. Celý objekt bude kompletně opraven tak, aby vyhovoval současným technickým normám. Z tohoto důvodu bude provedeno kompletní zateplení objektu, bude provedena dodatečná hydroizolace zdiva a podlah, rekonstrukce střechy, střešní krytiny, vyhovující úpravy stěn (omítky, obklady), podlah a podhledů, budou vyměněna okna za nová, splňující hygienické a technické požadavky. V objektu budou instalovány nové rozvody a zřízení domácího telefonu, E
Stavebné práce
Statutární město Opava
Rekonstrukce ul. Žižkova - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávajícího mostu a vybudování nového mostu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod., vydávaných programem Erasmus+ a dalšími programy administrovanými DZS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba zpevněných polních cest kategorie P 3,5/30 délky VC103 - 933,2 m, VC110 - 676 m, VC111 - 400,9 m. Šířka vozovky 3,5 m s asfaltobetonovým povrchem bez krajnic. Polní cesty navazují na sebe v celkové délce 2010,1 m. Výsadba doprovodné vegetace u VC110 a VC111 (22 ks strom Třešeň ptačí, 6 ks strom Lípa malolistá, 15 ks keř Trnka obecná).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v nástavbě stávajícího severního křídla objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP Sulická“) a stavební úpravy části přízemí objektu DOZP Sulická – zřízení oddělení paliativní péče. Areál se nachází v zastavěné části Praze 4 - Krč.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
Dodávka stacionárního strojního vybavení truhlářské dílny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nového strojního vybavení řemeslných dílen.
Priemyselné mechanizmy
Městká část Praha 1
Podpora stávajících SW-LDN ÚMČ Prahy 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování následujících služeb: • Provoz, správa a podpora portálu Intranet IBM WebSphere Portal • Provoz, správa a podpora portálu Extranetu - systém Alfresco • Provoz, správa a podpora prostředí Moodle a HR modulu • Provoz, správa a podpora aplikace Hlášení poruch a závad (HPZ) • Provoz, správa a podpora aplikace Interní fotodokumentace – systém Alfresco • Provoz, správa a podpora pošta – Lotus Domino Notes • Správa a podpora aktivních LDN aplikací • Správa a podpora Portálový rozcestník
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Univerzita Pardubice
Dodávka HLPC s fluorescenčním detektorem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu kapalinového chromatografu HPLC s UV/vis detektorem a fluorescenčním detektorem a příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Město Prachatice
Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích, U stadionu 261, 383 01 Prachatice - etapa 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, bazénová technologie, fitness, saunový svět
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
Dodávka užitkového automobilu kombi do 3,5 t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup nového užitkového služebního automobilu kombi do 3.5 t.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Městká část Praha 1
Správa ICT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování následujících služeb: • Služba S01 – provoz serverů a datových úložišť • Služba S02 – provoz databázové infrastruktury • Služba S03 – provoz koncových stanic, notebooků a ostatních přenosných zařízení • Služba S04 – zálohování • Služba S05 – tiskárny, multifunkční tisková zařízení, periférie • Služba S06 – Reporting • Trvalá účast minimálně jednoho pracovníka Zadavatele, který v rozsahu pracovní doby bude plnit funkci koordinátora realizace předmětu veřejné zakázky; • Předání veškeré dokumentace spojené s plněním podle této smlouvy zadavateli nebo jím určené třetí osobě v den ukončení poskytování služby nebo dle pokynů Zadavatele, nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení poskytování služby; • Návrhy na optimalizaci / zefektivnění ICT zadavatele, vycházející z realizace poskytnutých služeb; • Nutná součinnost při realizaci požadavků nad rámec služeb S01 – S05 v rozsahu 40 hodin měsíčně.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách areálu sídla zadavatele, které spočívá v provádění úklidu chodeb, schodišť, sociálních zařízení, společných prostor, pracoven, laboratoří a kanceláří, pro cca 230 stálých zaměstnanců, ve vymezených prostorách budov areálu VÚRV, v.v.i., o velikosti cca 9 370 m2, a v budově auly o výměře cca 430 m2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Oldřich Poláček
Výstavba homogenizační jednotky-Oldřich Poláček (technologická část)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je příjmový žlab s vynášecím šnekem, přebírací pás s obslužnou lávkou, drtič odpadu, čerpadlo vč. dodrcení, potrubní rozvody, armatury na stlačený vzduch, stacionární vapka, kompresor s velkokapacitním vzdušníkem, Mar-ovládání s PC a měření hladiny a teploty, nerezová jímka (s ohřevem). Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie