Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 197222 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Multimetr II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje – multimetru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Termocycler   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Termocycleru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Moravskoslezský kraj
Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření 4 smluv o dílo za účelem zajištění dodávky (vč. dopravy, instalace) školního nábytku s vybavením pro 4 střední školy zřizované Moravskoslezským krajem, v rámci 2 projektů financovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“). Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 a 101 ZZVZ rozdělen na 4 částí. 1. Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, 2. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, 3. Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 4. Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Blovice
Blovice - modernizace sportovního areálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace sportovního areálu v Blovicích. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná ADESTIK s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF - Komplexní dodávka výukového clusteru pro potřeby vzdělávání v oblasti virtualizačních technologií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka výukového clusteru pro potřeby vzdělávání v oblasti virtualizačních technologií na PdF UP Olomouc. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Antropometrické přístroje II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka antropometrických přístrojů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání zpráv a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zjištěných monitoringem metodou automatických čidel. Veřejná zakázka bude probíhat v režimu rámcové dohody uzavřené na dobu 3 let ode dne jejího podpisu minimálně se dvěma uchazeči. Dílčí plnění budou zadávána postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Člny
České vysoké učení technické v Praze
Nábytek pro učebny FS – část druhá   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Analyzátory pro vyšetření parametrů vnitřního prostředí vč. modernizace a obnovy přístrojového vybavení perinatologického centra FNHK – Analyzátor pro biochemické vyšetření (bed-side)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je nákup 9 kusů acidobazických analyzátorů vč. POCT pro vybraná pracoviště zadavatele, vč. zajištění dodávek spotřebního materiálu, zpětného odběru stávajících ZP a zajištění pozáručního servisu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Přenosný vzduchový kompresor II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného vzduchového kompresoru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Univerzita Hradec Králové
Dodávka digitálních klávesových nástrojů (chrámových varhan a 2 ks keyboardů)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka klávesových elektronických nástrojů, konkrétně dodávky digitálních chrámových varhan a 2ks keyboardu.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
ČR - Technologická agentura České republiky
Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
3D Box PF JU   
Stručný popis: Dodávka 3D Boxu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vysoká škola polytechnická Jihlava
VŠPJ - Dodávka mikroskopu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mikroskopu
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie