Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 218917 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Realizace PSZ v k. ú. Omlenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba polní cesty VPC 11 v k. ú. Omlenice včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav. Rozsah stavby je 325 m, návrhová kategorie P 4,5/30, povrch asfaltobeton ACO 11. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Březnice
Vodojem Březnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení. Stavba vodojemu zvýší zabezpečenost v dodávce pitné vody, zlepší tlakové poměry v síti a zajistí dostatečné množství vody při požáru.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Hotová kultivační média pro mikrobiologii na Petriho miskách (PM), v lahvičkách (L) a ve zkumavkách (ZK)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky hotových kultivačních médií-půd pro kultivaci mikrobiologických vzorků (dále jen „zboží“) pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu dodání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do místa plnění, balné, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky. Jednotlivé dodávky zboží v objemu dle aktuálních potřeb zadavatele budou distribuovány do míst plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: a) pracoviště Ostrava: Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava, b) pracoviště Olomouc: Wolkerova 74/ 6, Olomouc, c) pracoviště Jihlava: Vrchlického 2497/57, Jihlava, d) pracoviště Brno: Gorkého 6, Brno, e) pracoviště Vyškov: Masarykovo nám. 16, Vyškov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Realizace PSZ v k. ú. Záhorkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba polní cesty C 3 v k. ú. Záhorkovice včetně výsadby sazenic stromů. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Záhorkovice. Rozsah stavby je 1 280 m, návrhová kategorie P 4,0/30, povrch asfaltobeton ACO 11. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba polní cesty HPC 2 v k. ú. Stradov u Kaplice včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav. Rozsah stavby je 949 m, návrhová kategorie P 4,0/30, povrch asfaltobeton ACO 11. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technologická agentura ČR
Zajištění dodávek výpočetní techniky 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je zabezpečit dodávky osobních počítačů (PC), komponent osobních počítačů, notebooků (NTB), monitorů, spotřebního materiálu, audiovizuálního vybavení, mobilních telefonů a dalšího příslušenství výpočetní techniky v souladu s potřebami zadavatele v průběhu let 2018 až 2022. Součástí zakázky je rovněž zajištění záručního i pozáručního servisu, a to od dodavatele odebraných i jiných produktů. Dodávky či servis budou zabezpečovány na základě rámcových smluv uzavřených s třemi dodavateli, přičemž výběr konkrétního dodavatele pro dané dílčí plnění bude probíhat prostřednictvím minitendru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Statutární město Brno, městská část Brno - Jundrov
Úprava konečné zastávky Optátova, Jundrov   
Stručný popis: Realizace stavby podle projektové dokumentace.
Stavebné práce
Obec Roblín
Roblín a Kuchařík - kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace v obci Roblín ve Středočeském kraji.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
RBP, zdravotní pojišťovna
Dodávku IT – Počítače, notebooky a příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a. 60 ks notebooků vč. brašen na notebook, b. 75 ks dokovacích stanic k dodávaným notebookům, c. 145 ks pracovních stanic.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba II. etapy kanalizace obce Stará Ves nad Ondřejnicí v délce 12,74 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Doubravčice
Stavební úpravy fotbalových kabin k.ú. Doubravčice, p.č. 405/1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy fotbalových kabin k.ú. Doubravčice, p.č. 405/1.
Stavebné práce
Ředitelsví silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na stavební práce - opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek Vysočina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o Rámcovou dohodu na stavební práce – opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek Vysočina, v letech 2019-2023.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Zajištění podpory MKI UPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní služby a podpory v rámci režimu odstranění poruchového stavu a ad hoc požadavků u záložních zdrojů UPS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Obec Krouna
Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Krouna – renovace stávajícího hřiště   
Stručný popis: Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, Součástí plnění této veřejné zakázky je pouze stavební část SO 02 - Renovace stávajícího hřiště.
Stavebné práce
Obec Senice na Hané
Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na kompletní provedení díla „Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16“ v souladu s projektovou dokumentací k provádění stavby, vypracovanou vedoucím projektantem Ing. arch Stanislavem Vrublem, INTERGRAPLAN v.o.s., Bohuslavská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČKA 02 721. Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré stavební práce a související dodávky, v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie