Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 209608 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Obec Komorní Lhotka
„Komorní Lhotka – Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Komorní Lhotce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba mateřské školy v obci Komorní Lhotka. Zařízení slouží a bude sloužit k předškolnímu vzdělávání dětí z Komorní Lhotky.
Stavebné práce
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o obnovu polní cesty. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 (20), vozovka š.3,5m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva zpevněná s povrchem na začátku cesty z penetračního makadamu, částí dlážděnou z lomového kamene a zbývající trasa s HDK. Celková délka polní cesty je 1, 386 km. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem, v části vsakem, drenáží se zaústěním do příkopu. Cestu křižuje výústní rybniční potrubí. Na trase je navržen 1 propustek, 2 výhybny a sjezdy. Cesta kříží podzemní kabely NN a VO, vodovod, nadzemní vedení VN. Součástí je drobné kácení, výsadba není navržena.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Havířov
„Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá.
Stavebné práce
Město Jindřichův Hradec
4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády pavilonu U 12,   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy na objektu 4. Základní školy Vajgar – 592/III v Jindřichově Hradci, výměna otvorových výplní budovy B, tj. pavilon U12, nátěr fasád, nátěr a doplnění klempířských konstrukcí, opravy vstupů do budovy a spojovacích chodeb. Součástí zakázky bude rovněž výpomoc při vyklízení vnitřních prostorů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka měření a optimalizační části technologie využití odpadního tepla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je do-vývoj a dodávka související částí technologie využití odpadního tepla, která představuje měřící nástavbu a optimalizační olejový okruh. Výzkumná technologie bude představovat dodávky výzkumného zařízení skládajícího se ze speciální výměníkové stanice, přesného měřícího zařízení parametrů a průtoků médií, měření a regulace, montáže, dodávky souvisejícího materiálu, funkčních a provozních zkoušek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Správa Národního parku Šumava
Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 7. skupinu lokalit zahrnujících lokality Raškov, Ovesná, Dobrovodské louky, Černý Kříž v rámci proj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je „Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 7. skupinu lokalit zahrnujících lokality Raškov, Ovesná, Dobrovodské louky, Černý Kříž v rámci projektu č. LIFE17 NAT/CZ/000452 „LIFE for MIRES“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Základní škola SNP - rekonstrukce atik a střech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava plochých střech základní školy SNP v Hradci Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Písek
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiérová zařízení – opakované zadání   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového a exteriérového vybavení vybraných prostor v objektu Městské knihovny v Písku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Rámcová dohoda na nákup speciálního zdravotnického materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění nákupu speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM) s distribucí na jednotlivé stanice pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě 1x měsíčně.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
LOM PRAHA s.p.
NÁKUP OBLEČENÍ A LETECKÉ VÝSTROJE PRO LÉTAJÍCÍ PERSONÁL A POZEMNÍ UČITELE LOM PRAHA s.p., CENTRUM LETECKÉHO VÝCVIKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka oblečení, letecké výstroje a ochranných pomůcek pro létající personál a pozemní učitele LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací včetně přemísťování zeminy a materiálu dle potřeb ZOO a BZ města Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem dle § 131 zákona na zajištění nepravidelných stavebních činností dle zadání objednatele. Uzavřením rámcové dohody na základě zadávacího řízení zadavatel jedná s cílem efektivního, flexibilního a transparentního zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládané hodnoty nepřesáhnou částku 500 tis. Kč bez DPH a to dle svých aktuálních potřeb; přičemž tímto neopravňuje dodavatele k jakémukoliv plnění.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Věteřov
Věteřov, plocha smíšená obytná - „Zahrady“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v bývalém areálu ZD. Účelem stavby je zpřístupnění příjezdu a přístupu na pozemky, které jsou určeny pro výstavbu občanského vybavení současně s tímto také vybudování sítí TI, které budou budoucí zástavbu zásobovat patřičnými energiemi a médii popřípadě budou odvádět splaškové a dešťové vody z daného území.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie