Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 203122 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Minerální lizy, sypké minerální doplňky pro dojný skot, masný skot, telata a lesní zvěř pro roky 2018 a 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky minerálních lizů a minerálních doplňků pro skot a lesní zvěř pro potřebu organizačních jednotek (divizí) zadavatele. Rozsah plnění a požadavky na složení zboží dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a smlouvy.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá  >  Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné...
Obec Struhařov
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov, zodolnění stanice základní složky IZS vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha a okrajově i vůči působení nebezpečných látek. Jedná se o výměnu střešní konstrukce, zateplení objektu a přístavbu garáže ke stávajícímu objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodání předmětů sloužících k propagaci Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) v programovém období 2014-2020, dle požadavku zadavatele, které jsou vhodným doplňujícím nástrojem k prezentaci OPŽP v rámci informačních aktivit OPŽP (výstavy, veletrhy, informační kampaně apod.). Předmět veřejné zakázky zajistí propagaci programového období 2014-2020 OPŽP dle pravidel publicity daných Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI a Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014- 2020.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rozmetání mletého vápence v roce 2018-19   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rozmetání mletého vápence v roce 2018 a 2019 na pozemcích ve vlastnictví státu, se kterými má zadavatel právo hospodařit. Součástí těchto služeb je i dodávka mletého vápence.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
LOM PRAHA s.p.
DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB ZA 3Q/2018
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Pečky
Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. Lobňanská, Pečky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě vozovky, ve vybudování příjezdů k nemovitostem, ve vybudování parkovacích stání a retenčních nádrží. V rámci díla budou provedeny vegetační úpravy a výsadba a úprava veřejného osvětlení. Ulice bude nově sloužit jako obytná zóna. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Komunikace ulice Jiřího z Poděbrad SO 102 Komunikace ulice Lobňanská SO 103 Sjezdy SO 104 Parkovací stání SO 105 Chodník SO 301 Odvodnění komunikace SO 401 Veřejné osvětlení SO 801 Vegetační úpravy, výsadba
Stavebné práce
Statutární město Děčín
ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V areálu Zoologické zahrady Děčín budou současně provedeny dvě stavební akce, rozdělené do dvou částí této veřejné zakázky, ke kterým budou podávány samostatně nabídky. Preferovány jsou nabídky podané jedním účastníkem k oběma částem zakázky (v rámci hodnocení bude nabídka účastníka, který podá nabídku k oběma částem zvýhodněna 15 body více viz bod 13 ZD). část A - Demolice a výstavba nového seníku část B - Výstavba výběhu - rosomák, kamzík, sovy Dne 16.7.2018 se koná prohlídka místa plnění. Sraz v 9:00 před vstupem do ZOO.
Stavebné práce
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Plochy pro parkování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – vybudování parkoviště v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a s tím spojené další stavební práce – nová přístupová komunikace pro pěší od parkoviště až do areálu KNTB, rekonstrukce vjezdu do areálu, demolice budovy č. 52, provedení přeložky VN, překrytí stávajícího předizolovaného potrubí betonovou plochou, instalace závor
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO LABORATORNÍHO MATERIÁLU PRO PřF JU (DNS) - vyzva 48-54   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) bude dodávka spotřebního laboratorního materiálu
Koža a textílie, plastové a gumené materiály  >  Gumené a plastové materiály  >  Plastové výrobky
Česká republika - Ministerstvo financí
Služby certifikační autority a časové autority pro resort Ministerstva financí   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro Centrálního zadavatele a Pověřující zadavatele kompletní zajištění služeb vytvářejících důvěru, tj. výdej kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, systémových certifikátů, kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť, komerčních certifikátů, komerčních serverových certifikátů, kvalifikovaných elektronických časových razítek, včetně jejich archivace a ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, v souladu s Nařízením EU 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a dále služba klientských registračních autorit, metodická a technická podpora při napojení služeb na systémy PKI, správa vydaných certifikátů a školení operátorů klientských registračních autorit.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Ministerstvo pro místní rozvoj
„Technická a provozní podpora IS IRAP“   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku je zajištění poskytování technické a provozní podpory při provozování informačního systému IRAP (dále jen „IS IRAP“) na MMR a jím zřízené organizaci CzechTourism (dále jen „CzT“), a to na dobu neurčitou. IS IRAP je ekonomickým informačním systémem určeným pro zpracování ekonomických činností organizací státní správy, tj. organizačních složek státu a jeho příspěvkových organizací, který slouží k zajištění jejich vnitřního provozu tak, aby nadále mohly vykonávat veškeré své činnosti, ke kterým je IS IRAP využíván. IS IRAP obsahuje moduly Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví, Státní pokladna, Pokladna, Majetek, Smlouvy a další.
Softvérové balíky a informačné systémy
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s. – II. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pro všechny její části dodávka přístrojů, a dále pro část 6 a část 7 také 5-letý pozáruční servis přístroje, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 122.17 Ořezy, kácení a výsadby dřevin v městském obvodě Ostrava -Jih v letech 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ořezy dřevin u 1. dílčí části této veřejné zakázky, kácení dřevin, vč. likvidace dřevní hmoty u 2. dílčí části této veřejné zakázky a výsadby dřevin dle 3. dílčí části této veřejné zakázky, na daném území Městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018 a 2019 podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy. CPV kód: 77211400-6, 77340000-5, 77211600-8 Nabídky mohou být předkládány pro všechny části, část 1, část 2 a 3 dohromady.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
statutární město Plzeň
Ubytovací zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě ubytovacího zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu. Jedná se o stavbu o celkově třech nadzemních podlažích, o půdorysných rozměrech 1.NP 14 m x 40,3 m a 18,5 m x 40,3 m ve 2.NP a 3.NP. Předmětem veřejné zakázky je dále vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění činností uvedených v čl. II. odst. 4 písm. a) zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
České dráhy, a.s.
Redakční a produkční práce časopisu ČD pro vás   
Stručný popis: Předmětem plnění je provedení redakčních prací, tj. vytvoření původních textů dle zadání redakce ČD, jejich editaci a komplexní jazykové úpravy, grafických, produkčních a postprodukčních prací, vše vztaženo k magazínu ČD pro vás
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Noviny, denníky, periodiká a časy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie