Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 212788 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Chrudimská nemocnice, a.s.
 „ÚKLIDOVÉ SLUŽBY“   
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v budovách Chrudimské nemocnice, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Pardubice
 Rekonstrukce objektu UPa na nám. Čs. Legií 565, stará část   
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce včetně zhotovení prováděcí dokumentace objektu UPa na nám. Čs. legií 565, stará část.Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Město Litomyšl
 Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány   
Předmětem VZ je rekonstrukce ČOV, která je navržena jako mechanicko-biologická na jednotné kanalizaci, se systémem aktivace s nitrifikací, denitrifikací. Současná kapacita ČOV je 36250 EO, z toho stávající využívaná kapacita ČOV činí 18 150 EO a kapacita po realizaci projektu bude 28 000 EO. Další součástí projektu je dostavba kanalizačního systému (odkanalizování místních částí Nedošín, Lány). Odpadní vody z těchto řešených částí budou svedeny na stávající ČOV Litomyšl. V místní části Nedošín bude vybudována oddílná splašková kanalizace včetně doprovodných prvků, vytvářející kompletní stokovou síť. Celková délka budovaných stok je 3 934,9 m včetně 234 m přípojek. Projektem bude napojeno cca 317 EO. V místní části Lány je řešena část kan. jako jednotná s odlehčovací komorou, druhá část stokového systému je řešena jako kanalizace splašková se zachováním stávající likvidace dešťových vod. Celková délka budovaných stok je 2 409,5 m včetně 282,5 m přípojek. Projektem bude odkanalizováno 243 EO. Předmět VZ zahrnuje dále zhotovení prováděcí PD, součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, vypracování DSP, geometrického plánu dokončené stavby, zpracování provozního řádu pro zkušební provoz ČOV (následně pro trvalý provoz ČOV), zajištění velkoplošného informačního panelu, trvalé pamětní desky. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Výstavba objektu pro projekt „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta“   
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce - Výstavba objektu pro projekt „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta“ Blíže viz. ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní archiv
 NDA, zadávací řízení na projektanta stavebních prací - hlavní pracoviště   
Bude vybrán dodavatel, který zpracuje projekt pro stavební povolení pro výstavbu prostor hlavního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA) a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Pardubický kraj
 Veterinárně zemědělské centrum Lanškroun   
Výstavba kombinované stáje pro chov masného a mléčného dobytka včetně mléčnice a laboratoře.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jihočeský kraj
 Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P3)   
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací a modernizace silnic: Modernizace silnice II/155 Borovany, Modernizace silnice II/105 JETE - Hluboká nad Vltavou, Modernizace silnice II/148 Slověnice - hranice okresu JH, Modernizace silnice III/1411, 1412, 1413 Temelín - Všemyslice - II/159, Modernizace silnice III/14544, 14545 Břehov - Žabovřesky, Modernizace silnice III/15512 hranice okresu Jindřichův Hradec - Sosní ,Modernizace silnice III/14321 Čejkovice, Modernizace silnice II/162 Větřní - Blatná - Frymburk, Modernizace silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou, Modernizace silnice II/163 Slupečná - Lipno nad Vltavou - Loučovice, Modernizace silnice II/408 Dačice - křižovatka III/15214, Modernizace silnice II/164 křižovatka I/34 Otín - Hospříz, Modernizace silnice II/128 křižovatka III/12825 Rosička - hranice kraje Modernizace silnice II/121 křižovatka II/105 - Chyšky - hranice okresu Příbram, Modernizace silnice III/10552 křižovatka II/105 - Křižanov, Modernizace silnice III/02024 Písek - Borečnice, Modernizace silnice II/145 Vitějovice - Hracholusky a Netolice - hranice okresu, Modernizace silnice II/177 hranice kraje - Lnáře, Modernizace silnice III/1731 Mačkov - Lažany - Mečichov, Modernizace silnice III/1211 Sedlice - Mužetice - Lom, Modernizace silnice II/122 Opařany - Sítiny, Modernizace silnice II/123 křižovatka III/1233 - křižovatka I/19, Modernizace silnice II/137 Vřesce - Hlinice, Modernizace silnice II/147 Drahov - hranice okresu JH
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihočeský kraj
 Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P4)   
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací a modernizace silnic dle jednotlivých závodů SÚS Jčk. Závod České Budějovice: modernizace silnice II/105 Chlumec - Hluboká nad Vltavou, modernizace silnice III/1479 Horní Bukovsko, modernizace silnice III/12227 Dívčice - Mydlovary, modernizace silnice II/157 Mohuřice - Trhové Sviny. Závod Český Krumlov: modernizace silnice II/160 Pískárna - Rožmberk nad Vltavou. Závod Jindřichův Hradec: modernizace silnice II/409 Markvarec - Heřmaneč, modernizace silnice II/151 křižovatka Blato - Kaproun - Kunžak, modernizace silnice II/408 Řečice - křižovatka III/40620. Závod Písek: modernizace silniceIII/10551 Branice - Okrouhlá,III/10553 Veselíčko - Zběšičky a III/12211 Bernartice - Zběšice, modernizace silniceIII/10535 Vepice - Vladyčín a III/10540 Přeborov,modernizace silnice III/1382 Vlastec - Červený Újezdec. Závod Prachatice: modernizace silniceII/122 Lhenice - Vadkov, Smědeč - Ktiš a III/12253 Lhenice - hranice okresu, modernizace silnice III/14139 Mlynařice, modernizace silnice III/15430 Lažiště - Žárová. Závod Strakonice: modernizace silnice III/1722 Katovice - Kraselov, modernizace silnice III/13914 Chrášťovice-Strakonice a III/13912 Klínovice příjezd. Závod Tábor: modernizace silnice III/1228 křižovatka MK Hájky-křižovatka I/19, modernizace silnice III/12128 hranice okresu PI-most Modlíkov, modernizace silnice II/124 Slapsko - Františkov a III/12415 Františkov - Hartvíkov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
VÍTĚZSLAV MÁRA
 Skladovací hala na dřevo   
Předmětem zakázky je dodání a montáž skladovací haly na dřevo, v níž bude skladováno řezivo. Zakázka je částečně financována fondem EU (PGRLF) a proto i předmětné výběrové řízení je zpracováno dle pravidel pro zadávání zakázek financovaných fondy EU.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 Dodávka motorové nafty do nádrží   
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží výdejních míst pohonných hmot zadavatele s dopravou na jednotlivá výdejní místa zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO
 technická podpora CITRIX   
technická podpora CITRIX
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO
 služba maintenance pro SW Sun Java, TrendMicro a Check Point   
služba maintenance pro SW Sun Java System Messaging Server, TrendMicro a Check Point Collaborative Enterprise Support
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
České vysoké učení technické v Praze
 Stanoviště pro zkoušky spalovacích motorů   
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení pro stanoviště pro zkoušky spalovacích motorů. Tato dodávka se sestává z: I. Dvě stanoviště pro zkoušky spalovacích motorů; II. Základové desky; III. Vybavení pro indikace
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Počítače výrobkov
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování
 Nákup kurýrních vozidel   
Dodávka 3 ks kurýrních vozidel včetně přísl. dokumentace. Součástí dodávky je demontáž přepravních bezpečnostních schránek umístěných ve stávajících vozidlech a jejich montáž do nově pořizovaných vozidel. Dále doklad o odolnosti upevnění těchto schránek v nákl. prostoru při nárazu vozidla, aby nebyla ohrožena bezpečnost pasažérů, a že vozidla jsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březina u Hořepníku   
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Březina u Hořepníku v rozsahu 324 ha, který bude podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu poz. úprav, geodetické práce (v třídě přesnosti pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 26/2007 Sb.), a vyhotovení DKM, včetně dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí. Blíže viz. zadávací dokumentace
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie