Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 211492 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dobrovolný svazek obcí "Vedrovice a Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace"
  
Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
NO LIMIT GROUP s.r.o.
  
Předmětem plnění této zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a dodávek nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 698, Chodov“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr.
Stavebné práce
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
  
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem zakázky je pořízení 16 ks stolů do počítačové učebny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
  
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Předkládaný projekt je zaměřen na rozvoj vzdělání zaměstnanců v rámci společnosti ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. Projekt se bude týkat jak řadových zaměstnanců společnosti, tak středního i vrcholového managementu, do projektu bude zapojeno 91 osob z Hradce Králové, Ostravy, Brna a Rynholce. V projektu budou posíleny jak teoretické znalosti, tak odborná kvalifikace a dovednosti zaměstnanců. Velmi vnímáme, že jen taková firma, která prosazuje vzdělanostní politiku, bude moci nabízet a rozvíjet vysoký standard při dodávkách hutních materiálů všeho druhu jako jsou: ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, tyčová a betonářská ocel, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel, profesionální obrábění přesných trubek pro automobilový průmysl, neželezné kovy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Česká republika - Ministerstvo vnitra
DATA_ETHERNET PL_4005   
Stručný popis: Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
DATA_VPN PL_4356   
Stručný popis: Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Krajská zdravotní a.s.
Dodávka a montáž dveří, Krajská zdravotní, a.s. - část 1 - dodávka a montáž posuvných dveří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž dveří, Krajská zdravotní, a.s. - část 1 - dodávka a montáž posuvných dveří
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Krajská zdravotní a.s.
Dodávka a montáž dveří, Krajská zdravotní, a.s. - část 2 dodávka a montáž protipožárních uzávěrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž dveří, Krajská zdravotní, a.s. - část 2 dodávka a montáž protipožárních uzávěrů
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ALTEPLASA   
Stručný popis: Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ALTEPLASA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Statutární město Opava
Dodávka osobních automobilů pro statutární město Opava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových nepoužívaných osobních automobilů pro potřeby zaměstnanců statutárního města Opavy. Jedná se o osobní automobily kategorie vozidel M1, které musí splňovat min. exhalační normu EURO 6. Osobní automobily musí splňovat minimálně technické požadavky, které jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, a to na Část A (Dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí) a Část B (Dodávka osobního automobilu pro odbor kancelář tajemníka).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Krajská zdravotní, a.s.
Extrakorporální membránová oxygenace, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.   
Stručný popis: Extrakorporální membránová oxygenace, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Statutární město Děčín
Obnova historické části Podmokel - etapa C   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch ve vymezené lokalitě včetně provedení jejich odvodnění. Provedení nových a úprava stávajících inženýrských sítí. Výsadba zeleně a listnatých stromů (Ulmus Resista ,New Horizon‘- resistentní jilmy – bez alternativy kultivaru ) cca 30 ks s obvodem kmene do 35 cm a podchozí výška min. 4,5 m). Přemístění a doplnění městského mobiliáře.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Horažďovice
Revitalizace sídliště Šumavská, Pod vodojemem, Horažďovice - I.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - I. etapa", spočívající v revitalizaci veřejného prostranství části sídliště a souvisejících úprav veřejné technické infrastruktury - úprava chodníkových ploch, komunikací, zřízení parkovacích míst, míst pro přecházení, stavební úpravy dětského hřiště, osazení parkových laviček, odpadkových košů a kolostavů, terénní a sadové úpravy, dále úprava veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace a slaboproudých rozvodů.
Stavebné práce
Masarykova univerzita
RI 1805 Analyzátor plynů, běžecký a bicyklový ergometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je systém skládající se z analyzátoru plynů, běžeckého a bicyklového ergometru a elektrokardiografu, který bude sloužit pro provádění kardiopulmonálních zátěžových testů. Technické řešení umožní plnou kompatibilitu se stávajícím zařízením Metalyzer Cortex 3B-R3, které zadavatel používá a umožní vyšetřovat paralelně více osob v rámci jednoho výzkumného souboru a zabezpečit kontinuitu testování osob. Předmětem dodávky je kompletní, nový a plně funkční systém. Předmětem plnění je kompletní, nový a zcela funkční přístroj.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Mendelova univerzita v Brně
Výstavba multifunkční haly - jízdárny II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce pro realizaci výstavby multifunkční haly - předvadiště skotu a jízdárny.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie