Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 212788 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
≤ 2 ps temporal resolution streak camera detection device for 200-900 nm wavelength light, integrated with imaging spectrograph   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka tzv. streak kamery s integrovanou mikrokanálkovou destičkou a vhodnou sadou optiky pro detekci laserových pulsů ve spektrální oblasti 200 - 900 nm a časovým rozlišením alespoň 2 ps nebo lépe pro nejrychlejší rozmítací rozsah (100 ps) kamery. Pro nejpomalejší rozsah 1ms postačí časové rozlišení 8 us. Opakovací frekvence měření by měla být nastavitelná od měření jednotlivých pulsů po 1kHz při 2ps rozlišení. Součástí dodávky bude CMOS kamera s potřebným vybavením a vhodným připojením ke zbytku systému tak, aby bylo možné digitalizovat změřený signál. Součástí bude rovněž vyčítací software včetně kompletního PC. Optika systému musí rovněž umožnit připojení periferního spektrografu typu Czerny-Turner (rozlišení lepší než 0.15nm v rozsahu 430 - 450 nm) pro současné měření spektra a pulsu. Celé zařízení bude namontováno na vhodném optickém stole, ovládání bude automatizováno pomocí PC a splní detailní technické specifikace udané v příloze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Digitálne prenosové prístroje
Fond dalšího vzdělávání
„„Konferenční servis““   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem. Předmětem dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy (dále jen „dílčí zakázky“), bude příprava a realizace konferencí a dalších obdobných akcí. V rámci plnění předmětu dílčí zakázky bude vybraný uchazeč povinen komplexně i částečně zajistit celou organizaci daných akcí pro určený počet účastníků, kdy organizační zajištění bude zahrnovat zejména: • přípravu akce, • samotný průběh akce, • vyhodnocení a uzavření všech činností souvisejících s akcí.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Fakultní nemocnice Olomouc
„„ Ultrazvukové přístroje diagnostické“   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem tří kusů ultrazvukových přístrojů, z nichž 1 kus bude určen pro Radiologickou kliniku, 1 kus pro I. Interní - kardiologickou kliniku a 1 kus pro Kliniku porodnicko-gynekologickou. Součástí dodávky bude dále: • doprava a instalace v místě plnění, jejich uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, • dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou), • bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení, a • poskytování záručního servisu v místech plnění.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ústecký kraj
„ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL – II. etapa“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací Předmětem zakázky „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL“ je kompletní výměna vnitřních instalací (ZTI, ÚT včetně výměníkové stanice, VZT, elektroinstalace a slaboproud), částečná úprava dispozic a výměna podlahových konstrukcí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ústecký kraj
„ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL – II. etapa“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL“ je kompletní výměna instalací (ZTI, ÚT včetně výměníkové stanice, VZT, NN a slaboproud), částečné úpravy dispozic a kompletní výměna podlahových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna v součinnosti s omezeným provozem autodílen a skladů provozovatele – nepřerušený provoz, vybraný zhotovitel bude nucen postup realizace stavebních úprav koordinovat a upravit dle požadavků provozovatele autodílny. Stavba bude prováděna na dva samostatné stavební záběry: 1. pracovní záběr - prostory 1. NP - garáží, autodílny, skladů, skladu pneumatik, VS, myčky, zázemí myčky, vjezd do objektu autodílny. 2. pracovní záběr – prostory 2.NP. S ohledem na nutnost zajištění náhradních kapacit pro opravy aut záchranné služby v době výstavby a koordinace při stěhování mezi pracovními záběry, bude nutné důsledně dodržovat dohodnuté postupné termíny během výstavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ústecký kraj
„ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL – II. etapa“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL“ je kompletní výměna instalací (ZTI, ÚT včetně výměníkové stanice, VZT, NN a slaboproud), částečné úpravy dispozic a kompletní výměna podlahových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna v součinnosti s omezeným provozem autodílen a skladů provozovatele – nepřerušený provoz, vybraný zhotovitel bude nucen postup realizace stavebních úprav koordinovat a upravit dle požadavků provozovatele autodílny. Stavba bude prováděna na dva samostatné stavební záběry: 1. pracovní záběr - prostory 1. NP - garáží, autodílny, skladů, skladu pneumatik, VS, myčky, zázemí myčky, vjezd do objektu autodílny. 2. pracovní záběr – prostory 2.NP. S ohledem na nutnost zajištění náhradních kapacit pro opravy aut záchranné služby v době výstavby a koordinace při stěhování mezi pracovními záběry, bude nutné důsledně dodržovat dohodnuté postupné termíny během výstavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ústecký kraj
„ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL – II. etapa“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, UL“ je kompletní výměna instalací (ZTI, ÚT včetně výměníkové stanice, VZT, NN a slaboproud), částečné úpravy dispozic a kompletní výměna podlahových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna v součinnosti s omezeným provozem autodílen a skladů provozovatele – nepřerušený provoz, vybraný zhotovitel bude nucen postup realizace stavebních úprav koordinovat a upravit dle požadavků provozovatele autodílny. Stavba bude prováděna na dva samostatné stavební záběry: 1. pracovní záběr - prostory 1. NP - garáží, autodílny, skladů, skladu pneumatik, VS, myčky, zázemí myčky, vjezd do objektu autodílny. 2. pracovní záběr – prostory 2.NP. S ohledem na nutnost zajištění náhradních kapacit pro opravy aut záchranné služby v době výstavby a koordinace při stěhování mezi pracovními záběry, bude nutné důsledně dodržovat dohodnuté postupné termíny během výstavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
„ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem výběrového řízení je pořízení speciálního sanitního vozidla, které bude k dispozici v případech událostí kritické epidemiologické situace při výskytu vysoce virulentních infekčních chorob (typu Ebola, Sars, apod.) v regionu Pardubického kraje. Vozidlo bude v souladu s globální homologací (Směrnice 2007/46/ES) ČSN-EN 1789+A1 a vyhl. 296/2012 Sb. Sanitní vozidlo typu C bude zastavěno nástavbou „skříňového" typu umožňující zejména integraci dalších prostředků biologické ochrany (Biovak). Vozidlo bude vybaveno filtro-ventilačním zařízením pro převoz infekčních či jinak kontaminovaných pacientů spolu s 4směrnou nezávislou filtrací dle ČSVN 01 105.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
„ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidla“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
„ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidla“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou speciálních sanitních vozidel pro krizovou připravenost v souladu s globální homologací ES (směrnice 2007/46/ES) pro výrobce sanitních vozidel, rok výroby 2014 nebo 2015.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
„ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidla“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou speciálních sanitních vozidel pro krizovou připravenost v souladu s globální homologací ES (směrnice 2007/46/ES) pro výrobce sanitních vozidel, rok výroby 2014 nebo 2015.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
„Zvýšení využitelnosti sportovního areálu Sletiště pro rozvoj cestovního ruchu ve Středních Čechách“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací : Předmětem veřejné zakázky je - snesení střešního pláště - bourací práce - provedení nástavby (obvodové i vnitřní nosné konstrukce), včetně nového zastřešení - provedení přístavby nového schodiště a výtahu - realizace vnitřních stavebních úprav jak ve stávající části, tak i v přístavbě - zateplení celého obvodového pláště
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie