Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 211333 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 24 studentů. Rozměry učebny jsou 8,9 x 6,3 x 3,3 m. Cílem je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Součástí realizace zakázky je i provedení vestavby bezbariérového WC pro žáky OOSPO.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Dodávka interiérového vybavení včetně dopravy a montáže pro novou přístavbu ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení včetně dopravy a montáže pro novou šestitřídní přístavbu ZŠ Vejrostova 1 dle projektové dokumentace zpracované v 11/2016 a aktualizované ve 12/2018 projekční firmou MENHIR projekt, s.r.o., Brno - Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, IČO: 634 70 250.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Obec Vnorovy
Stavební úpravy sportovního areálu Vnorovy, lokalita hřiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nová stavba budovy šaten a zázemí s tribunou na střeše objektu, vč. připojení budovy na inženýrské sítě a provedení zpevněných ploch ve sportovním areálu v ul. Dolní ve Vnorovech. Jedná se o realizaci stavebních objektů SO01 – Šatny a sociální zázemí a SO02 – Připojení technické infrastruktury
Stavebné práce
Novoborský pivovar s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části studeného bloku pro Novoborský pivovar s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Oprava povrchu silnice II/474 Hnojník - Třanovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/474 Hnojník – Třanovice, v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. Blíže viz projektové dokumentace jednotlivých staveb.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 zdravotnického přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin včetně uzavření servisní smlouvy na zajištění pozáručního servisu a smlouvy pro dodávky spotřebního materiálu. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VFN Praha - ORL- operační a zákrokový sál - DPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „VFN Praha – ORL– operační a zákrokový sál “ na adrese Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Oddělení ORL – Pavilon A7, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Dodávka truhlářských strojů, dílenského nábytku, strojů a nářadí pro obor zedník a obor instalatér a interaktivního výukového systému pro obor instalatér   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka truhlářských strojů pro učební obor truhlář a truhlářské práce.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Spořiliv I - PHS, Praha 4, č.akce 999063   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výstavba protihlukové stěny (PHS). Bude provedena demolice stávající a výstavba nové protihlukové stěny a ostatních stavebních objektů dle specifikace zadávací dokumentace v úrovni DVZ. Účelem stavby je omezit hlukové zatížení přilehlé zástavby podél rychlostní komunikace Jižní spojka. Stávající protihlukové stěny svojí výškou a rozsahem již nesplňují požadovaný účel. Funkce záměru odpovídá předpokladům územního plánu hl. m. Prahy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Město Blovice
25248651   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je napojení průmyslové zóny Fügnerova - Poplužní ve městě Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101 - komunikace, SO 201 - propustek přes Komorenský potok, SO 301 - odvodnění komunikace, SO 401 - veřejné osvětlení, SO 701 - oplocení a SO 801 - sadovnické úpravy. (Pozn. SO 402 - přeložky vedení CETIN není předmětem plnění této veřejné zakázky). Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Zítek - IP projekt s.r.o., Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň, IČ 29083036 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
statutární město Havířov
„Přednádražní prostor Havířov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího přednádražního prostoru ve městě Havířově.
Stavebné práce
Městys Nezamyslice
Odborné učebny ZŠ Nezamyslice - DODÁVKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení do 13 odborných učeben: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Město Rosice
Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provedení stavebních prací – komplexní rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, na adrese Husova čtvrť 1070, Rosice a souvisejících dodávek průmyslového kuchyňského zařízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie