Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 216736 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 17
Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předtisková úprava, grafické zpracování, finální úprava fotografií, zalomení textu, jazyková korektura a tisk časopisu, vč. dopravy do sídla zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Noviny, denníky, periodiká a časy  >  Noviny
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je studie na nový informační systém - Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), zřízený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se dále mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Jiří Trhlík
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu firmy Jiří Trhlík   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nové fotovoltaické elektrárny 19,8 kWp, která bude umístěna na střeše objektu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
SW - SIMULÁTOR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwaru pro výpočet dynamiky vozidla (matematicko-fyzikální moduly) vhodných pro systém vozidlového simulátoru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Povodí Vltavy, státní podnik
Bezpečnostní služby – Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku v budovách sídla zadavatele na adrese Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Dodávka betonu a cementopopílkové směsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka cementopopílkové suspenze a betonu na akci zadavatele - realizace zabezpečení komplexu starého důlního díla (SDD) „Orty“ v k. ú. Hosín v následujícím množství: Cementopopílková suspenze o minimální pevnosti v tlaku 2 MPa - 2 710 m3 + doprava s vykládkou. Beton 30/37 s kamenivem do 8 mm, o konzistenci pro čerpadlo a stupeň vlivu prostředí XF1- 80 m3 + doprava s vykládkou. Dodávka výše uvedeného materiálu bude probíhat dle harmonogramu dodávek, který bude přílohou kupní smlouvy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19089 - D48 Vojkovice - Horní Tošanovice, oprava povrchu mostů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provozní škody (ztráta asfaltového tmele, ztráta makrotextury, staré vysprávky, příčné a podélné trhliny, výtluky) na mostech D48-074 a D48-079 u obcí Vojkovice a Horní Tošanovice v km 57,600 a 59,800 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, očištěním vozovky, spoj. postřik z mod asf emulze 0,6 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 22 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,30 kg/m2 a pokládkou asf. betonu SMA 11 S mod v tl. 40 mm, osazení teplotních čidel. Celková výměra nepřesáhne 9 737,50 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-zvučící). Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 3 ks/ 46 500,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 5 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ………………...….…… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 7 ks/ 61 098,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
III/12541 Chocenice - Křečhoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Souvislá údržba silnice III/12541 v úseku od křiž III/12538 po křiž. III/12541 v trase Chocenice - Křečhoř, ve špatném technickém stavu spočívající ve vyrovnávce vozovky, obnově obrusné vrstvy z ACo 11 S tl. 50 mm, úpravy krajnic a vyčištění příkopů, obnova VDZ, DIO.
Stavebné práce
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Kardiotokografy s telemetrií a centrální jednotkou pro oddělení gynekologie - porodnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rozšíření stávajícího inventáře gynekologicko-porodnického oddělení o centrální monitorovací jednotku a o čtyři kusy kardiotokografů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
statutární město Liberec
Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava střechy a jižní fasády budovy Střední zdravotnické školy v ulici Kostelní čp. 9, Liberec. Budova se nachází v památkové zóně. Realizace je rozdělena do dvou let. Oprava jižní fasády a jižní části střechy bude spolu s doplněním mříže před hlavním vchodem do budovy realizována letos. Oprava zbylé části střechy proběhne rok následující.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Bystřice pod Hostýnem
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury.
Stavebné práce
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad   
Stručný popis: Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie