Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 199003 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je modernizace odborné učebny. Jedná se o multimediální odbornou učebnu ve 2.NP. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo obrany
Modul distribuce dat - nákup HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka materiálu a technologií k vybudování oddělené počítačové sítě ve stávajících kabelových trasách s koncovými prostředky určenými pro řízení cvičení typu CAX (Computer Assisted Exercise).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské elektronické systémy  >  Veliace, riadiace, komunikačné a počítačové...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Opravy sportovních ploch víceúčelového hřiště v areálu ZŠ SNP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajících sportovních hřišť, a to fotbalového, víceúčelového a volejbalového hřiště v areálu ZŠ SNP, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je modernizace odborných učeben. Jedná se o multimediální učebnu 01 v 5.NP, multimediální učebnu 02 ve 2.NP a keramickou pec v 1.NP. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Nekoř
Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka herních prvků a ozelenění, blíže specifikovaných v dokumentech, které tvoří přílohy této „Příloha č. 2 Projektová dokumentace“ a „Příloha č. 3 Výkaz výměr“.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávka zdravotnických přístrojů pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zdravotnických přístrojů včetně vybavení a dokladů, a to 1 ks transportního ventilátoru vč. příslušenství a kabeláží, 6 ks přenosných multifunkčních monitorů vitálních funkcí s defibrilátory vč. přísl. a kabeláží
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Lesy České republiky, s.p.
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je soubor opatření k nápravě narušených hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, pro zajištění potřebného vodního režimu, včetně udržení a obnovení lesních porostů. Zahájení procesu renaturalizace v plochách s navrženou revitalizací odvodňovacích kanálů bude dosaženo zadržením a zbržděním maximálního množství srážkových vod na tělese rašeliniště těmito způsoby: - zahrnutím drenážních příkopů v úsecích s dostatkem rašeliny na haldách podél příkopů, - využití deponovaných hromad pařezů k vyplnění drenážních příkopů, - osazením dřevěných přehrážek, - provedením drobných terénních úprav spočívajících v rozhrnutí eutrofizovaných deponií rašeliny na zpevněnou manipulační trasu z důvodu jejího zvodnění, - vyhrnutí drobných tůní – mokřadů v západní části lokality, Zároveň s úpravou vodního režimu budou na plochách s výskytem podmáčených a rašelinných smrčin prováděny i pěstební zásahy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Dodávky vestaveb do užitkových vozidel   
Stručný popis: Dodávky vestaveb a souvisejícího příslušenství do užitkových vozidel ve vlastnictví zadavatele provozovaných dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Vestavby budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy dle příslušných právních předpisů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Ústecký kraj
SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování. Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především požadavků na energetickou náročnost staveb. Zásadní změny jsou nutné v provedení obvodového pláště u budov SO 01 a SO 02. Obvodový a střešní plášť musí být upraven vzhledem ke stávající velké energetické náročnosti. Zároveň musí být obvodový plášť upraven (zděné části, výplně všech otvorů) s ohledem na požadavky vyhovujícího denního osvětlení a požadavky akustické pro nově navrhované výukové dílny a učebny. V prvním podlaží SO 01 je nutné z týchž důvodů upravit podle tepelně technických požadavků i podlahové konstrukce (mimo těžkých dílen). Obvodový plášť bude ve zděné části upraven dozdívkami podle nové vnitřní dispozice a podle architektonického návrhu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Vybavení pro výuku zdravotnických oborů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a ostatního zdravotnického vybavení pro zajištění výuky studentů zdravotnických oborů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Výpočetní server pro praktickou část kursu Úvod do biomolekulárního modelování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního serveru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce next-business day, on site v lokalitách VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 a Technická 3, 166 28 Praha 6. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Referentské vozidlo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 3 kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků osobní „referentské“ přepravy na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Výkonný výpočetní server pro paralelní řešení více výpočetně náročných úloh   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 výkonného výpočetního serveru pro paralelní řešení více výpočetně náročných úloh, jeho doprava, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné zakázky je adresa Zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Sanitní vozidlo RLP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka maximálně 10 kusů nových silničních motorových vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Česká republika - Ministerstvo vnitra
DATA_VPN PL_4325   
Stručný popis: Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie