Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 202240 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
GO tří vozidel TATRA 815 – opakovaná zakázka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení tří generálních oprav (GO) vozidel, Cílovým stavem je opětovná provozuschopnost vozidel včetně zajištění všech dalších funkcí vyplývajících z univerzálnosti podvozku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Základní škola Bruntál, Okružní 38
ZŠ OKRUŽNÍ – MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A INFORMATIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY ČÁST 2 – ODBORNÁ UČEBNA INFORMATIKY Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Fakultní nemocnice Olomouc
Instrumentárium LigaSure   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky instrumentária LigaSure pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Statutární město Jihlava
Most přes dálniční přivaděč I/38, MK - Jihlava - Pávov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je rekonstrukce mostu v podobě výměny mostních závěrů, sanace nosné konstrukce včetně odhalení čel nosníků a sanace předpínacích kotev, obetonování a sanace spodní stavby a ložisek, vybudování nové závěrné zídky a nové přechodové oblasti. Stavba si vyžádá pouze dočasný zábor pozemků. Stavba se nachází v obci Jihlava ‐ Pávov a převádí komunikaci 13b přes silnici I/38 a dráhu SŽDC. Jedná se o most o třech polích s délkou přemostění 86,925 m. Most tvoří v příčném řezu 8ks prefabrikovaných předpjatých nosníků I73 délky 30 m a výšky 1,40 m. Spodní stavba je založena pravděpodobně plošně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Gymnázium Český Brod
Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavební práce spočívají zejména v interiéru či opravách stávajícího stavu konstrukcí budovy. Předmětem stavebních prací je kompletní výměna všech okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny, hydroizolace a sanace spodní stavby, repase kamenného soklu, zateplení nevyužívané části půdy a vybudování přípravy pro půdní vestavbu v jižní části křídla, dále ochrana budovy systémem hromosvodů a uzemnění a instalace vzduchotechnického systému se zpětným získáváním tepla. Akce bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, Veleslavín, IČO: 29029210, která je součástí této Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i
Dodávka rentgenového ozařovače využitelného pro in vivo a in vitro ozařování myší, potkanů i tkáňových kultur   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 kusu nového, dosud nepoužívaného a plně funkčního rentgenového ozařovače využitelného pro in vivo a in vitro ozařování myší, potkanů i tkáňových kultur.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Technické služby Uničov, spol. s r.o.
„TS Uničov – pořízení komunálního vozidla“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení komunálního vozidla předurčeného pro celoroční využití.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Jihlava
Komunitní centrum sociálních služeb Jihlava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebních povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby (IGP, aktualizaci geodetického zaměření, radonový průzkum, hlukovou studii apod.).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 – OBJEKT VÝUKY SO 02 – DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE Podrobně viz ZD.
Stavebné práce
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Štola Bystrc / Bosonohy – tlakově regulační ventil DN 300   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla s názvem: „Štola Bystrc / Bosonohy – tlakově regulační ventil DN 300“ v rozsahu a podle ROZPOČTU, PROJEKTU a SMLOUVY.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370
Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět části A: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben gymnázia včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže nábytku, a napojení na rozvody energií stanovená místa určení, zprovoznění pomůcek, proškolení pedagogů ohledně manipulace a běžné údržby pomůcek, případná instalace či montáž pomůcek, napojení na rozvody energií. část B: Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek potřebných k modernizaci školní výuky studentů gymnázia. část C: Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, notebooků včetně požadovaného příslušenství a dále dodávka softwaru a hardwaru jazykové laboratoře.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Nový Jičín
Projektová dokumentace na Průmyslový park Nový Jičín- Dolní Předměstí - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace akce „Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“, včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace se rozumí: a.1) zabezpečení vstupních podkladů, a.2) zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, a.3) zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, b.) zajištění vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti, c.) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, d.) zajištění vydání všech stavebních povolení včetně inženýrské činnosti, e.) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
ZOO Dvůr Králové a. s.
Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
ZOO Dvůr Králové a. s.
Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
Stavebné práce
Úrazová nemocnice v Brně
Úrazová nemocnice v Brně - snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Úrazová nemocnice v Brně - snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10“. Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy Ponávka 10, zateplení střechy a potřebné související úpravy, výměnu výplní stavebních otvorů a realizaci chlazení prostor. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci (název: Úrazová nemocnice v Brně - snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10)pro veřejnou zakázku s názvem „Úrazová nemocnice v Brně - snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10” vypracované společností LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5- Projektová dokumentace“.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie