Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 207303 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Jihlava
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto zadávacího řízení je stavba s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“, která obsahuje jediný projekt s názvem „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava – ul. S. K. Neumanna – Za Poštou“, a která řeší úpravy na ulici S. K. Neumanna a Za Poštou v Jihlavě. Zahrnuje úpravu komunikace S. K. Neumanna včetně zaústění ulice Letní, zastávek MHD na této komunikaci, doplnění chodníků ke stávajícímu přechodu pro chodce přes ulici S. K. Neumanna, úpravu navazujících chodníků, doplnění přechodu pro chodce přes točku MHD, zrušení stávajícího nevyhovujícího přechodu pro chodce přes ulici S. K. Neumanna v místě zastávek MHD, úpravu dotčeného veřejného osvětlení v zájmovém území výstavby a další navazující vyvolané úpravy technické infrastruktury v území dotčeném navrženou stavbou. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Praskolesy
„Praskolesy – Ochrana před přítokem extravilánových vod“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je vybudování dvou retenčních nádrží. V nádrži č. 1 bude ponechána malá část objemu nádrže pro stále nadržení (225 m3) jako krajinotvorný prvek. Nádrž č. 2 bude čistě suchý poldr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analyzátor NH3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání analyzátoru NH3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Technické služby města Jičína
Nákladní automobil pro svoz podzemních kontejnerů   
Stručný popis: Nákup nového nákladního automobilu pro svoz podzemních kontejnerů v Jičíně. Základní parametry vozidla: kategorie N 3 G, tříosé - 6x4, emisní třída Euro 6, ADR, motor o minimálním výkonu 415 HP. Vozidlo bude vybaveno jednostranným teleskopickým nosičem kontejnerů o výkonu minimálně 16 tun pro kontejnery o vnějších rozměrech 5 400 mm (délka), 2 550 mm (šířka) a 1 750 mm (výška). Dále bude vozidlo vybaveno hydraulickým nakládacím jeřábem s minimální nosností 3 300 kg při výsuvu 6 m a technologií umožňující vyzdvižení a otevření kontejnerů při vykládce.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Fakultní nemocnice Brno
Afatinib dimaleinát   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Pojištění příspěvkové organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění příspěvkové organizace, jejímž předmětem činnosti je poskytování ICT služeb pro statutární město Plzeň, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, s výjimkou pojištění vozidel, jejichž pojištění není předmětem této veřejné zakázky
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Královéhradecký kraj
Vypracování souboru projektových dokumentací – pro akci Rozvoj a modernizace Domova U Biřičky, K Biřičce 1240 v Hradci Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ (PD pro demoliční výměr, PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby, PD interiérů (včetně vybavení a nábytku), PD parkových úprav, terénních úprav a náhradní výsadby v severní části areálu a zajištění autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD) vymezené ve smlouvě o dílo. Cílem výstavby nových objektů pobytových a sociálních služeb je poskytnutí kvalitnějších a komfortnějších podmínek pro klienty Domova U Biřičky se zaměřením na péči pro osoby s Alzheimerovou nemocí. Jedná se o vysokou míru závislosti na péči druhé osoby. Jednotlivé pokoje budou bezbariérové a budou vyhovovat současným standardům. Základním konceptem je „domácnost“ pro 15 klientů, funkční provozní jednotka se skládá z 2 domácností, to je 30 klientů. Nový objekt bude řešen jako nízkoenergetická budova.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – pro kardiovaskulární systém III. – Empressin, Esmocard   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Empressin a Esmocard pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Městys Klenčí pod Čerchovem
POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH KLENČÍ POD ČERCHOVEM   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „ R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména se jedná o dokumenty umožňující provoz vozidla a jeho registraci)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Fakultní nemocnice Olomouc
Ventilační a resuscitační technika   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks resuscitačních přístrojů, 9 ks plicních ventilátorů, 4 ks přístrojů pro podporu dýchání a 2 ks zvlhčovacích kanyl, vše pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Intervenční radiologie III.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to cévních pouzder, balónkových katetrů a cévních stentů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Dodávka zdravotnické techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek vybavení v návaznosti na rekonstrukci interní JIP a to: část A - dodávka infuzního setu, část B - dodávka lůžek, matrací a pojízdných nočních stolků, část C - dodávka monitorovacího systému vitálních funkcí, část D - dodávka ventilátorů pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu, včetně instalace, montáže a zaškolení obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Lesy České republiky, s.p.
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup vybavení   
Stručný popis: Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov D. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Česká republika - Úřad práce ČR
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni II.   
Stručný popis: Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - Voříškova 825, Klatovy, - Mírové náměstí 19, Horažďovice, - Nádražní 1226, Sušice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie