Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 199003 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze
Laboratorní pracoviště pro výuku (laboratní úlohy)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 nezávislých stanovišť, respektive laboratorních úloh pro laboratorní výuku předmětů Mechanika (volné a vynucené kmity, tlumené a netlumené kmity), Pružnost a pevnost (prostý tah/tlak, krut kruhového průřezu, ohyb přímých nosníků) a Pružnost a pevnost (ohyb křivých prutů, napjatost tenkostěnné a tlustostěnné nádoby, ztráta stability) pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Nákup stravovacích poukázek   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 80,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stravenky“) pro cca 200 zaměstnanců zadavatele v celé české republice s možností budoucího přechodu na jiný způsob či formu čerpání stravovací služby – např. stravenkové karty nebo mobilní aplikace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - ACIKLOVIR, GANCIKLOVIR, VALGANCIKLOVIR   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
HPLC a LC/MS - typu jednoduchý kvadrupól   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis kapalinových chromatografů (z toho 1 s hmotnostním detektorem typu jednoduchý kvadrupól).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybavení. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Liberecký kraj
COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – dílenské vybavení   
Stručný popis: Předmětem je dodávka následujícího zboží/zařízení: - Kovadlina (DV-01) - Dílenský ponk se svěrákem (DV-02) - Plechová skříň na nářadí (DV-03) - Dílenský ponk se svěrákem (DV-04) - Regál na hutní materiál (DV-05) - Pojízdná skříň s nářadím (DV-06) - Dílenský jeřáb skládací (DV-07) - Hydraulická vzpěra (hydraulická rozpínací souprava) (DV-08) - Olejová jímka s odsáváním (DV-09) - Kovářská výheň (DV-10) - Buchar kovářský, pneumatický (DV-11) - Strojní pila (DV-12) - Bruska dvou-kotoučová (DV-13) - Bruska stojanová dvou-kotoučová (DV-14) - Vrtačka sloupová (DV-15) - Zvedák automobilový dvou-sloupový (DV-16) - Zvedák automobilový čtyř-sloupový (DV-17) - Pomocný hydraulický zvedák pro automobilový čtyř-sloupový zvedák (DV-18) - Zvedák převodovky hydraulický (DV-19) - Svářečka (DV-20) - Svářečka pulzní (DV-21) - Plazmová řezačka (DV-22) - Vysokozdvižný vozík (DV-23)
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Univerzita Palackého v Olomouci
FTK - Lukostřelecké vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka lukostřeleckého vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Terčové a stolové hry a vybavenie
Liberecký kraj
COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – výukové panely   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: - 0001: Základní dodávka výukových panelů o 0001a: Panel pro výuku diagnostiky elektronických systémů automobilů „Centrální diagnostika BSI“ o 0001b: Panel pro výuku diagnostiky elektronických systémů automobilů „Řízení motoru“ o 0001c: Elektrotechnický měřící panel o 0001d: Pokročilý modul diagnostiky o 0001e: Zařízení pro čtení a zápis pamětí - 0002: Rozšíření výukových možností o 0002f: Panel pro výuku diagnostiky elektronických systémů automobilů „COMMON RAIL"
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ultrazvukové přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ultrazvukových přístrojů pro porodnicko-gynekologickou kliniku, RDG odd., ARO a interní odd. společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh bude uveřejněna na profilu zadavatele, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2019   
Stručný popis: Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Město Soběslav
Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování nové místní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace dešťové a splaškové a plynovodu v lokalitě Na Pískách v Soběslavi. Nová komunikace bude sloužit přímé obsluze objektů stávajících i k příjezdu do budoucí průmyslové zóny.
Stavebné práce
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisterna na pitnou vodu spolufinancovaná z IROP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka jednoho kusu automobilové cisterny pro převoz a distribuci pitné vody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rekonstrukce administrativní budovy KSSLK p. o. v ulici České mládeže v Liberci - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce administrativní budovy nacházející se na adrese České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, včetně napojení objektu na novou přípojku vody, napojení na NN novou přípojkou a napojení novou přípojkou na stávající STL plynovod.
Stavebné práce
Statutární město Brno
Rekonstrukce ulice Požární / V Rejích - projektová dokumentace, autorský dozor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dále vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorský dozor v průběhu realizace stavby, včetně geodetického zaměření, hlukové studie, inventarizace zeleně, geologického průzkumu, jehož výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží a rekonstrukce osvětlení dle aktualizace investičního záměru zpracovaného Odborem investičním Magistrátu města Brna v dubnu 2017. V případě nejasností v uložení inženýrských sítí, zjistí zhotovitel jejich skutečnou polohu. Předmětem smlouvy je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, včetně ocenění výkonu autorského dozoru (AD). Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie