Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 212441 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
COMTES FHT a.s.
Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízen rozšíření stávajícího řešení systému o 3D experience pro simulace 3D tisku a MKP simulace v rámci QAX SIMULIA Abaqus/CAE extended a příslušenství.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík
Centrum Kociánka
„Druhý domov – vybavení (opakované řízení)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení pro sociální bydlení Druhého domova pavilonu „C“Centra kociánky splňující technické specifikace zadavatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1.1. Zadávací dokumentace (dále jen „vybavení“)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Statutární město Opava
ZŠ Boženy Němcové - kotelna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou rekonstrukci kotelny v budově Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace. V kotelně dojde k výměně stávajících plynových kotlů za nové kondenzační kotle, výměně nebo úpravě souvisejícího technologického zařízení kotelny, plynoinstalace, elektroinstalace a MaR. Součástí prováděných prací jsou související HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukce a práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Břeclav
Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového pavilonu objektu Domova pro seniory č. p. 2842 (ul. Na Pěšině, Břeclav), kde bude umístěna centrální kuchyně včetně zázemí. Pavilon je situován na volném prostranství vedle stávající budovy DPS
Stavebné práce
Obec Dolní Lomná
Obnova mostních objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace mostních objektů. Jedná se o obnovu mostních objektů v centru obce Dolní Lomná poškozených zvýšenými průtoky v korytě vodního toku. Jedná se o most v řkm 6,561 (SO 201) a lávku pro pěší a cyklisty v řkm 6,235 (SO 202). Předmětem obnovy bude náhrada podemletých opěr a nosných konstrukcí obou mostních objektů
Stavebné práce
Město Šumperk
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce plochy vozovky, chodníků, parkovacích ploch, odvodnění, nové rozvody VO a vegetační úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rybnice
Sběr, svoz a likvidace odpadu v obci Rybnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), tedy komplexní služby v oblasti sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, kovového odpadu a nebezpečného odpadu v obci Rybnice v období od 1.7.2019 do 30.6.2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
ČESKÁ TELEVIZE
Multiviewer   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, konfigurace a uvedení do provozu multivieweru pro obrazovou a zvukovou režii SK8 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí plnění veřejné zakázky je i úprava konfigurace stávající jednotky signalizace TSL - Tallyman a dohledového systému Harris - Navigator včetně předchozího uložení jejich dosavadní konfigurace pro případ její neúspěšné úpravy nebo závady předmětu dodávky v průběhu zkušebního provozu a potřeby návratu ke stávajícímu řešení multivieweru v SK8. Bližší specifikace předmětného plnění veřejné zakázky je vymezena ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Statutární město Ostrava
Propojení Nová Pivovarská – Karolina (investiční záměr)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování investičního záměru pro realizaci souboru staveb „Propojení Nová Pivovarská - Karolina“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se zaměřením na vyřešení „vnitroměstské“ dopravní infrastruktury centra Ostravy (dle poskytnutých soutisků studií A a B s vymezením území centra Ostravy), která však bude respektovat skutečnost, že zadavatel klade důraz na kvalitní městskou hromadnou dopravu, bezpečný pohyb pěších a cyklistů, s respektem k životnímu prostředí a vytváření kvalitního architektonického a urbanistického řešení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dodávka 3 ks serverů značky Hewlett Packard a 1 zálohovacího zařízení Hewlett Packard s příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka 3 ks serverů značky Hewlett Packard a 1 zálohovacího zařízení (tape autoloaderu) Hewlett Packard s příslušenstvím dle přiložené specifikace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
město Trutnov
Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České čtvrti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě parkovací plochy Na Nivách a úpravě dopravy na České čtvrti. V rámci realizace zakázky dojde k úpravám těchto částí: a) úprava parkovací plochy Na Nivách b) úprava napojení komunikace Pragovka c) úprava křižovatka Novodvorská, R. A. Dvorského, Procházkova d) úprava okružní křižovatky U kina.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Kladfno
Modernizace hydraulického pohonu orchestřiště - Městské divadlo Kladno II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce (modernizace) hydraulického pohonu a systému řízení orchestřiště. Předmětem plnění bude zhotovení nových hydraulických rozvodů, včetně nových bezpečnostních prvků, demontáž všech stávajících hydraulických válců, které budou ve zkušebně prohlédnuty, proměřeny a bude vyměněno veškeré těsnivo a příp. vadné díly, zrušení stávající aretace nůžkových zvedačů a nahrazení systémem rýglu s elektropohonem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek. Požadované vlastnosti jednotlivého zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Jihomoravský kraj
Dodávka kuchyňské technologie Taneční konzervatoř – rekonstrukce školní kuchyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie a vybavení do provozní části a zázemí v 1.NP a 1.PP nově rekonstruovaného stravovacího provozu Taneční konzervatoře Brno, p.o., Nejedlého 375/3, 638 00 Brno-sever.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek. Požadované vlastnosti jednotlivého zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie